Stadsbouwmeester Gent schetst toekomstscenario’s voor het gehavende E17-viaduct in Gentbrugge

viaduct E17
  • jpg
viaduct E17

Archieffoto van de bouw van het E17-viaduct, eind jaren zestig (©Stad Gent)

Het E17-viaduct in Gentbrugge kampt al een tijd met bouwtechnische problemen. Het is zowel voor het Gentse Stadsbestuur als voor lokale bewonersverenigingen een aanleiding geweest om het viaduct en zijn ligging dwars doorheen woonwijken in vraag te stellen. In het stadsessay ‘Brokkelbrug’ roept de Gentse Stadsbouwmeester op om een grondig onderzoek op te starten naar alle mogelijke toekomstperspectieven voor de infrastructuur.

Ondertunnelen, gelijkgronds insleuven of het traject verleggen?

De stadsbouwmeester stelt in zijn essay dat de kwestie meer is dan een bouw- en ingenieursvraagstuk, het is ook een project voor stadsvernieuwing en open ruimte-aanleg. Bovendien heeft het incident de urgentie gecreëerd om de mobiliteitsafwikkeling in de zuid- en oostrand van Gent helemaal te herdenken. De stadsbouwmeester pleit voor een grondig varianten-onderzoek, in samenwerking met alle betrokken stakeholders, zowel aan de kant van de overheid als van de kant van burgers. Moeten we de snelweg ondertunnelen of gelijkgronds insleuven? Moeten we het traject verleggen via de R4 of toch maar een gerenoveerde brug behouden op het huidige tracé?

We kunnen daarbij leren van andere dossiers die lopen, zowel in Gent (fly-over B-401) als bijvoorbeeld in Antwerpen met de ring en de Oosterweelverbinding. De stadsbouwmeester pleit er als ‘bruggenbouwer’ vooral voor om ‘samen’ een traject te doorlopen, ook met de Vlaamse regering en vooral met de omwonenden in Ledeberg, Gentbrugge, Destelbergen, Heusden, Melle én Merelbeke.

'Elke piste zal z'n voor- en nadelen hebben, andere kansen creëren of problemen lokaal of stadsregionaal oplossen. Dat moet eerst in kaart worden gebracht. Ontwerpend onderzoek biedt inzichten die tot nieuwe oplossingen kunnen leiden.' Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester Gent

Bezin eer je begint, maar begin alvast!

Tegelijk is het essay een oproep om niet te wachten op de resultaten van dat onderzoek en de beleidsbeslissing die erop zal volgen, maar net zo snel mogelijk van start te gaan met tijdelijke ingrepen, experimenten voor alternatieve verkeersturing en het herclaimen van de zone onder het viaduct als deel van de stedelijke ruimte. Test een omleiding voor zwaar verkeer over de R4 en E40, verlaag de snelheid verder op het viaduct, hou meerdere autoloze zondagen per jaar, haal de snelwegparking voor vrachtwagens weg in de waardevolle groenpool van de Gentbrugse meersen, enzovoort. 

Stadsessays van de Stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester Gent zoomt regelmatig in op concrete uitdagingen voor de stad Gent. Zo verscheen vorig jaar het stadsessay: ‘Breed wonen’ over de uitdagingen op de Gentse woonmarkt, en begin 2019 ‘Betonschra(a)p’  over het ontharden van de stad om klimaatuitdagingen aan te pakken. Elk stadsessay heeft een duidelijk thema, en is opgebouwd in een aantal stellingen. De stadsbouwmeester wil zo ruimtelijke inzichten en ideeën aanreiken aan beleidsmakers en Gentenaars.

'De stadsbouwmeester neemt met zijn essay de rol op van 'bruggenbouwer' tussen de verschillende partners, 'inspirator' voor de toekomst van het viaduct en 'aanjager' van het beleid. Dit is een duidelijke oproep om vandaag aan de slag te gaan met het E17-viaduct en aan stadskant zullen we alvast die handschoen opnemen.' Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
Favicon for stad.gent Lees ‘Brokkelbrug’ en de andere stadsessays stad.gent

Contact  

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abboneer handmatig met de Atom URL