Subsidies voor kleinschalige projecten Gentse Feesten 2019 goedgekeurd

312300  dsc8207 ad33aa large 1557846708

Het college heeft op donderdag 16 mei 2019 de subsidieverdeling voor kleinschalige projecten voor de Gentse Feesten 2019 goedgekeurd, op voorstel van de jury. Het totale subsidiebedrag bedraagt 150.000 euro.

De Gentse Feesten zijn authentiek immaterieel erfgoed van alle Gentenaars, ongeacht hun afkomst of leeftijd, en van allen die zich Gentenaar voelen, ook al wonen ze niet in Gent zelf. Het Gentse stadsbestuur investeert dan ook behoorlijk in de Gentse Feesten. Organisatoren die tijdens de Gentse Feesten-periode projecten realiseren, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen, tenzij de Stad Gent hun initiatieven op een andere wijze ondersteunt. Eenzelfde aanvrager kan maximaal twee projecten per kalenderjaar indienen.

De verdeling van de totale subsidiepot werd niet aangepast, en bleef dezelfde als voor de Gentse Feesten 2018. Zo ontvangen kleinschalige projecten in totaal 150.000 euro. Een onafhankelijke jury heeft op maandag 29 april 2019 alle dossiers beoordeeld. 61 projecten werden ontvankelijk verklaard en behaalden voldoende punten om subsidie te kunnen ontvangen op basis van het reglement.

 

De jury bestond uit 5 medewerkers van de Stad Gent, uit verschillende diensten (Cultuur, Welzijn en Gelijke Kansen en Evenementen, Feesten, Markten en Foren) en 3 externe leden: John Dierickx, Ann Boone en Eddy Levis.

'Dit jaar worden er in totaal 61 kleinschalige Gent-gebonden projecten gesubsidieerd, waaronder 13 nieuwe initiatieven. De jury beoordeelde de projecten op basis van een aantal criteria waaronder toegankelijkheid, kindvriendelijkheid, kwaliteit en Gents karakter. Deze kleinschalige initiatieven maken de ‘couleur locale’ uit van de Gentse Feesten, daarom kiezen wij er als stad voor om deze dan ook voluit te ondersteunen.'

Annelies Storms, schepen van Evenementen Feesten en Facility Management

Contact

Bevoegd

  • Medium square annelies storms

    Annelies Storms

    Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.