Stad Gent strijdt samen met acht Europese steden tegen vroegtijdig schoolverlaten

313442 stay%20tuned 09aba4 large 1558448041

Op woensdag 22 mei 2019 ontvangt de Stad Gent acht Europese steden om ideeën uit te wisselen die vroegtijdig schoolverlaten aanpakken. Op de slotconferentie presenteren de partnersteden hun oplossingsstrategieën en de aanbevelingen waarover ze de afgelopen jaren expertise uitwisselden.

Europese steden slaan de handen in elkaar

Niet alleen Gent, maar ook Göteborg, Thessaloniki, Aveiro, Barcelona, Berlijn, Nantes, Tallinn en Sofia kampen met vroegtijdig schoolverlaten. Dat was meteen de reden voor de Stad om actief ideeën uit te wisselen. De Stad maakte hiervoor gebruik van het Eurocities-netwerk, waar ze sinds jaar en dag mee haar schouders onder zet, en zo ontstond het 'Stay Tuned netwerk'. Daarin verzamelden de steden zich om unieke benaderingswijzen en expertise uit te wisselen. Op 22 mei 2019 vindt de slotconferentie plaats van 'Stay Tuned'.

'Vroegtijdig schoolverlaten is een problematiek waar veel Europese steden mee kampen. Via het Eurocities-netwerk kunnen we actief ervaringen en expertise uitwisselen met andere Europese steden om dit fenomeen tegen te gaan.'

Mathias De Clercq, burgemeester

Verschillende oplossingen mogelijk

Een complexe situatie kan op verschillende manieren aangepakt worden. Zo ontwikkelde Göteborg een app die meldingen van problematisch leerlingengedrag bundelt. Berlijn bundelde jongeren-, werk- en onderwijsactoren en Sofia gebruikte sport om uitgevallen jongeren terug te winnen. Nantes focuste zich op het 'wat, wie en hoe' en Thessaloniki bouwde bruggen naar de Roma-gemeenschap, door onder meer in te zetten op de vaders.

Gent investeerde dan weer in de scholen en leerkrachten, om zo vanuit het perspectief van de leerlingen structureler met probleemgedrag om te gaan. De Stad deed dat onder andere door in te zetten op de professionalisering van onderwijsteams die met dit gedrag geconfronteerd worden. Gent werkte ook aan de hand van een stadsbreed actieplan om stakeholders samen te brengen en zo de scholen te versterken in hun opdracht.

'Een vroege schoolverlater stelt complex gedrag, dat veelal pas laat ontdekt wordt. De leerling slaagt er vaak in om, zeker in de beginfase, zijn afwezigheid te wettigen en zowel de school als zijn omgeving om de tuin te leiden. Het is dan ook belangrijk om zo vroeg mogelijk op de bal te spelen.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Belang van hefbomen

In Gent verlaat 16,5 procent van de leerlingen vroegtijdig de schoolbanken. Het zijn vaak de meest kwetsbare en kansarme jongeren die afhaken. Door hun vroegtijdig schoolverlaten belanden ze op korte termijn vaak in slechter betaalde of tijdelijke arbeid. Bijkomend verhoogt ook hun risico op armoede. Vandaar het belang om scholen hefbomen te bieden om deze jongeren bij zich te houden, en hun aanbod beter op hen af te stemmen.

Wat is 'Stay Tuned'?

'Stay Tuned' is het netwerk van 9 Europese steden, ondersteund door het Europese structuurfonds 'URBACT', waarvan Gent de afgelopen drie jaren de 'lead partner' was. 'Stay Tuned' was het Europese luik van 'Operatie Geslaagd', een actieprogramma van Onderwijscentrum Gent in samenwerking met 20 Gentse secundaire scholen, om vroegtijdig schoolverlaten en de complexe problematieken die daarachter schuilgaan beter aan te pakken.

 

Contact

Bevoegd

  • Medium square 20190104 av mathias de clercq

    Mathias De Clercq

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.