Daniël Termont ereburgemeester van Gent

313728 daniel%20termont%20foto d8da01 large 1558621420

Daniël Termont is nu officieel ‘ereburgemeester van de stad Gent’. Op 30 april 2019 kende de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur hem die eretitel officieel toe. De beslissing werd meegedeeld op de gemeenteraad van 27 mei 2019.

Daniël Termont (°19.5.1953) was al heel jong politiek actief en werd op zijn 18de al voorzitter van de socialistische partij (toen nog ‘BSP’) in Mariakerke. Hij werd voor het eerst gemeenteraadslid begin 1977, na de eerste lokale verkiezingen na de gemeentefusies. Hij zou 42 jaar ononderbroken lid blijven, tot aan zijn pensioen eind vorig jaar.

Termont werd eerst fractieleider, vanaf 1995 twaalf jaar schepen (eerst van de Haven, Economische Ontwikkeling en Nutsvoorzieningen; daarna van de Haven, Economie en Feestelijkheden); en vervolgens, vanaf eind 2006, twaalf jaar burgemeester. Hij kreeg tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2012 een recordaantal voorkeurstemmen (44.561) en werd in 2015 door de organisatie World Mayor verkozen tot tweede beste burgemeester van de wereld.

'Dit is uiteraard meer dan verdiend. Daniël heeft het grootste deel van zijn actieve leven ten dienste gesteld van de Gentenaars. De manier waarop hij aan politiek deed, die bijzondere mix van dossierkennis, hard werken, bereikbaarheid en Gentse humor, is legendarisch. Hij leende het motto ‘Een burgemeester moet vooral de boel bijeenhouden’ van zijn Amsterdamse collega Job Cohen en maakte daar zijn levenswerk van.'

Sven Taeldeman, fractieleider van sp.a in de gemeenteraad

De titel van ereburgemeester is een louter protocollaire erkenning. Er zijn geen vergoedingen of bijzondere rechten aan verbonden.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.