Evaluatie Circulatieplan: Gentenaars kiezen vaker voor fiets en openbaar vervoer

20180508_Cayman - Post-Circulatieplan_โ”ฌยฎJerroen Willems_255.jpg
  • jpg

Meer dan twee jaar geleden startte het Circulatieplan in Gent. In het najaar van 2018 organiseerde de Stad Gent voor de tweede keer metingen en bevragingen om het plan te evalueren. De conclusies uit de eerste evaluatie blijven overeind: Gent is verkeersveiliger, de bereikbaarheid is gegarandeerd en de stad werd aangenamer. De Gentenaars zijn overwegend tevreden over het Circulatieplan en ze zijn zich 'anders' gaan verplaatsen: ondertussen kiest 35% van de Gentenaars voor de fiets en 14% voor het openbaar vervoer als eerste verplaatsingsmiddel.

Hebben Gentenaars zich aangepast?

De Gentenaars pasten zich onmiddellijk aan in 2017, en uit de evaluatie blijkt dat ze blijven kiezen voor duurzame vervoerswijzen: 35% van de Gentenaars kiest voor de fiets als eerste verplaatsingsmanier, 14% kiest voor het openbaar vervoer. Het aantal Gentenaars dat voor de auto kiest als belangrijkste vervoersmiddel, is gedaald tot 38%.

Opvallend: het fietsgebruik van en naar de binnenstad is, op basis van de tellingen, met gemiddeld 60% toegenomen sinds de invoering van het Circulatieplan.

Ook werknemers van grote bedrijven (+100 werknemers) in de binnenstad, hebben hun verplaatsingsgedrag aangepast: de niet-Gentenaars gebruiken 4% minder de auto en 5% meer de fiets. Bij de Gentse werknemers gebruikt nog maar 1 op 5 de auto. De helft neemt de fiets en een kwart komt met tram of bus.

Het aantal startende ondernemingen in Gent stijgt in vergelijking met 2017 met 17%, met een sterkere stijging van horeca en handel in het centrum. Wel geeft 30% van de Gentenaars en 44% van de niet-Gentenaars aan dat ze 'minder vaak gaan winkelen' in Gent.

'Deze tweede evaluatie bewijst dat het Circulatieplan nog beter is ingeburgerd. Het aantal Gentenaars en niet-Gentenaars dat kiest voor duurzame vervoersmiddelen stijgt nog altijd. Zo maken zij de doelstellingen van het Circulatieplan waar: een aangename, veilige en vlot bereikbare stad.'  Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Twee jaar later: is de stad leefbaarder geworden?

De Gentenaars zijn voornamelijk positief over de leefbaarheid in de binnenstad, meer zelfs dan bij de eerste evaluatie in 2017.  

 

Uit het eerste evaluatierapport bleek dat het gemotoriseerd verkeer in de binnenstad duidelijk was afgenomen. Dat blijft zo, blijkt uit het tweede evaluatierapport: er blijft een afname van 37%. Op een aantal assen blijft er wel meer verkeer te zien, zoals in de Papegaaistraat, de Kortrijksepoortstraat of de Kunstlaan.

 

Uit de eerste evaluatie bleek dat het aantal verkeersongevallen gedaald was, maar dat het moeilijk te bepalen is of dat komt door het Circulatieplan. Die daling zette zich echter verder door in 2018: 33% minder slachtoffers ten opzichte van 2016. Opnieuw kan dat niet louter toegeschreven worden aan het Circulatieplan, maar er is wel duidelijk een trend ingezet.

Is de stad vlotter bereikbaar?

De files in de binnenstad zijn ook na twee jaar niet teruggekeerd. Op de stadsring en op de grotere wegen blijft de verliestijd stabiel, en op de invalswegen naar het stadscentrum is de verliestijd nog verder gedaald. Dampoort en de Drongensesteenweg zijn daar de uitzonderingen, daar zijn bestuurders opnieuw iets langer onderweg ten opzichte van de vorige meting in 2017, maar nog altijd minder lang dan in 2016. De Gentse autobestuurders blijven wel van mening dat de stad minder vlot bereikbaar is ten opzichte van 2016.

 

Op het stuk stadsring aan Dok-Noord en Dok-Zuid richting Dampoort zijn autobestuurders wel langer onderweg dan in 2016, maar door een aantal ingrepen (onder andere verkeerslichten aan Dampoort) gaat het autoverkeer wel weer sneller dan in 2017.

 

De knippen en het grotere autovrije gebied waren bij de invoering een aanpassing voor veel weggebruikers, maar ondertussen daalt het aantal autobestuurders dat zich vergist.

Wat vinden de Gentenaars?

De mening van de Gentenaars is niet sterk veranderd: 50% van de Gentenaars vindt het Circulatieplan een goede zaak, tegenover 30% die het omgekeerde vindt. Dat blijkt uit de bevraging bij meer dan 2.000 inwoners. De meningsverschillen onder de Gentenaars zijn daarmee een stukje afgezwakt: een jaar eerder waren beide cijfers nog 5% hoger.

Ook nu nog staan Gentenaars die binnen of rond de stadsring wonen positiever tegenover het plan dan de mensen die er verder vandaan wonen.

Dat veel Gentenaars het uitgebreide autovrij gebied aangenamer vinden, bleek uit het eerdere rapport. Uit de metingen in het najaar van 2018 blijkt bovendien dat het aantal mensen dat zonder vergunning binnenrijdt, daalt. Nog maar 9% van de chauffeurs begaat een overtreding.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen