Stad Gent helpt beloftevolle en lokale architecten aan eerste ontwerpopdracht

316393 jonge%20architect a4453e original 1559722981

De Gentse stadsbouwmeester werkte een procedure uit om beloftevolle architecten met een lokale Gentse binding aan een eerste ontwerpopdracht voor de Stad te helpen. Het gaat daarbij om kleinere ontwerpopgaves, waarin niettemin gezocht wordt naar een innoverende ontwerphouding. De zoektocht naar kandidaat-ontwerpers start nog deze maand.

Innovatie in het architectuurbeleid

Om voor de overheid te kunnen werken, moet een ontwerper vaak een lijvig palmares kunnen voorleggen van reeds uitgevoerde overheidsopdrachten, voor een welbepaald budget, en van een bepaalde schaal. Bovendien zijn er meestal vereisten inzake de omzet van het ontwerpbureau in de voorgaande jaren. Kortom, als nieuweling raak je zelden aan de bak omdat je niet over de juiste referenties beschikt. Om beloftevolle, innoverende ontwerpers een kans te bieden in de Gentse context, zal de stadsbouwmeester een oproep lanceren en een kandidatenlijst samenstellen voor kleinere opdrachten.

Een eenvoudige procedure

De selectie gebeurt op basis van eenvoudige en heldere voorwaarden. Zo zal de kandidaat-ontwerper zijn band met Gent moeten motiveren, en toch al enkele opgeleverde projecten moeten kunnen voorleggen. Er zal ook een onderscheid worden gemaakt tussen soorten opdrachten: ontwerp voor sites, gebouwen en interieurs; ontwerp van straten, pleinen en parken; of stedenbouwkundig ontwerpend onderzoek en masterplannen.

'Gent kiest voor ruimtelijke en architecturale kwaliteit, en dat begint bij de aanstelling van ontwerpers. We starten met de opmaak van een helder, breed en op kwaliteit gerichte procedure voor de aanstelling van ontwerpers, maar willen nu al kansen bieden aan beloftevol ontwerptalent.'

Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester

Eens de ontwerppool is samengesteld, zullen kandidaten gericht worden aangeschreven voor concrete opdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, of via offerteaanvraag. Deze kandidatenlijst zal gebruikt worden in afwachting van de algemene aanstellingsleidraad voor ontwerpers voor Stad Gent en haar dichte partners, zoals sogent en Havenbedrijf Gent. Die leidraad zal vermoedelijk in 2021 operationeel zijn.

'Om nieuwe, creatieve architectuur in Gent kansen te geven, moeten we durven innoveren en ook aanstormend talent een kans geven. We nemen hiermee een pioniersrol op en nodigen andere overheden en private bouwheren uit om hetzelfde te doen.'

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw

De oproep naar kandidaten volgt later deze maand via de online nieuwsbrief van de stadsbouwmeester, want al voor de zomer wil de Stad starten met concrete opdrachten via de nieuwe procedure.

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.