Verkeersplannen: volgorde woonwijken vastgelegd

319789 mobiliteitsbedrijf schakel%20slim reportage 169 klein 489894 original 1560441903

Bewoners van vele Gentse wijken vragen om hun buurt aangenamer te maken en ervoor te zorgen dat het verkeer veiliger wordt. Daarom besliste het stadsbestuur om voor de wijken en deelgemeenten verkeersplannen uit te werken. De volgende zes jaar komen zeven wijken aan bod. De wijken Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde komen het eerst aan de beurt.

Welke wijken eerst?

De wijken Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde komen het eerst aan de beurt. Daar begint dit najaar een uitgebreid onderzoek met tellingen, metingen en een traject met bewoners. Bewoners krijgen van meet af aan een belangrijke rol en dat blijft zo doorheen het hele proces. Na de nodige voorbereidingen wordt het plan uitgerold in 2021.

Een jaar later volgt het noorden van Sint-Amandsberg en Sint-Denijs-Westrem. Tegen 2024 komen er nog 3 wijken bij. Dat zijn de donkergrijze gebieden op de kaart.

• Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge (tussen R40, N70 en N9)

• Zwijnaarde (tussen R4, N43 en Schelde)

• Sint-Amandsberg (tussen spoor en N70)

• Sint-Denijs-Westrem (tussen Leie en N43)

• Wondelgem/Kolegem/Bloemekenswijk (tussen R40, N9, R4 en spoor)

• Ledeberg/Moscou (tussen N9 en Bovenschelde)

• Muide-Meulestede (tussen R40, kanaal en N456)

Wat staat er te gebeuren?

Het voetgangers- en fietsnetwerk verbeteren, een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer, autoluwe kernen, routes voor vrachtvervoer, ... Een verkeersplan is veelomvattend. Daarom is het absoluut nodig om per wijk een apart plan op te stellen.

De Stad Gent maakte de afbakening van de wijken op basis van verschillende factoren, zoals begrenzing door waterlopen of hoofdroutes voor doorgaand verkeer.

'Deze planning is een belangrijke stap naar aangenamer wonen en veiligere verplaatsingen in de Gentse woonwijken. Omdat voor elke wijk een eigen aanpak nodig is, gaat aan de uitvoering heel wat studie en voorbereiding vooraf. We betrekken bewoners van meet af aan bij de opmaak van de plannen.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.