Alexander D'Hooghe zal toekomstvisie The Loop begeleiden

319945 dsc4228 5aff0c large 1560844502

De Stad Gent stelt Alexander D’Hooghe, gekend als intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring, aan als begeleider voor het toekomsttraject voor The Loop. In een team van ORG URBANISM, LiPS en Rasschaert Advocaten zal D’Hooghe met alle betrokkenen een strategie uitstippelen om de verschillende functies op de site met elkaar te verzoenen en te optimaliseren.

Externe begeleider

De Stad Gent ging op zoek naar een externe begeleider om de toekomst van The Loop opnieuw vorm te geven, in samenspraak met alle betrokkenen. Na een marktbevraging stelt de Stad Gent het team ORG URBANISM, LiPS en Rasschaert Advocaten aan.

 • ORG heeft reeds verschillende begeleidingsmissies en strategische ontwikkelingsplannen afgerond. Wellicht is het Intendantschap voor de Overkapping van de Antwerpse Ring van Alexander D'Hooghe (hoogleraar architectuur en urbanisatie) het meest bekend en besproken.
 • LiPS is een advies- en studiebureau dat wetenschappelijk onderbouwde, creatieve en innovatieve oplossingen en procesbegeleiding biedt aan alle belanghebbenden die meerwaarde willen creëren in complexe, ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus.
 • Ten derde schuift het advocatenkantoor van meester Rasschaert mee aan tafel met expertise in vastgoed en ruimtelijke ontwikkelingen, en meer specifiek met complexe samenwerkingsvormen tussen publieke en privépartijen.

Het team zal onder leiding van Alexander D’Hooghe eerst een participatieve methodiek uitwerken. Daarna gaan ze op zoek naar gemeenschappelijke doelstellingen waarachter alle partners zich kunnen scharen. De oefening moet resulteren in een ontwikkelingsstrategie en een plan van aanpak. De opdracht start in september 2019 en zal ongeveer 1 kalenderjaar duren.

Nieuwe toekomstvisie

De site The Loop is een stadsdeel in het zuiden van Gent. Het is gekend van IKEA en Flanders Expo, en ligt vlak bij de E40 en de E17. Er is plaats voor woningen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren. De ontwikkeling van de site baseert zich op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsbeurs uit 2007. De ideeën van het stadsbestuur en de grondeigenaars zijn echter geëvolueerd. In Ruimte voor Gent staat The Loop ingeschreven als toekomstig stadsregionaal knooppunt.

De verwevenheid van verschillende functies is een belangrijk kenmerk van de site. Er is aandacht nodig voor:

 • de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers
 • een groenere publieke ruimte
 • betere verbindingen in de bestaande en geplande weg- en openbaarvervoersinfrastructuur en met de omgeven wijken en ontwikkelingen.

Contact

Bevoegd

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

 • Medium square tine heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 31,
  e-mail schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square mieke van hecke

  Mieke Van Hecke

  Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.