Stad Gent maakt wijkstructuurschetsen op

320336 uz2 7f439b large 1561104302

Om de Gentse woonwijken aangenaam en leefbaar te houden, zijn ruimtelijke ingrepen nodig die voor elke wijk anders zijn. Daarom maakt de Stad Gent de komende jaren 'wijkstructuurschetsen' op.

'Een wijkstructuurschets is een visie over hoe de ruimtelijke structuur van een wijk kan evolueren. Zo’n visie gaat over alle ruimtelijke aspecten van een wijk of buurt, bijvoorbeeld over aangename speel- en ontmoetingsplekken, voldoende groen, verbindingen voor voetgangers en fietsers, parkeren, gewenste woontypologieën, sportvoorzieningen, sociale voorzieningen, economisch aanbod, …'

Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning

Ontwerpteams

Voor de opmaak van die wijkstructuurschetsen zal de Stad Gent een poule van verschillende ontwerpers aanstellen. De Stad schrijft daarvoor een raamovereenkomst uit. Het gaat om maximaal vijf teams, die per deelopdracht een offerte kunnen indienen. Door met verschillende teams te werken wil de Stad zich vanuit verschillende invalshoeken laten inspireren en tegelijk het meest geschikte team voor de opdracht kunnen selecteren.

Ruimte voor Gent

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een van de acties om hier een antwoord op te bieden, is de opmaak van de wijkstructuurschetsen. Ze moeten het raamwerk vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk, en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) en lange termijn (15 tot 25 jaar).

Participatie

De opmaak van de wijkstructuurschetsen zal altijd gebeuren samen met de bewoners, de gebruikers en andere belanghebbenden via een participatietraject op maat.

Timing

Momenteel loopt al zo’n traject in Baarle-Drongen. Ook in Muide-Meulestede maakte de Stad samen met de bewoners zo’n wijkstructuurschets op, dit in het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide-Meulestede Morgen.

In het kader voor de opmaak van de wijkstructuurschetsen is een indicatieve timing opgenomen voor de wijkstructuurschetsen die op dit moment op het programma staan:

320979 20190626 afb timing wss 793463 original 1561586366

Contact

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.