Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf maandag 29 juli 2019 met eindevaluatie

325291 grote%20foto 665597 large 1564390269

Cijfers en weetjes zondag 28 juli 2019

 • Op de tiende en laatste dag bezochten 95.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 120.000 bezoekers.
 • De Lijn vervoerde op de tiende dag van de Gentse Feesten 23.974 reizigers met het extra aanbod. Dat is 26% of 6.187 reizigers minder dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation en de Korenmarkt, vervoerde 22.430 reizigers. Dat is 22% of 6.310 reizigers minder dan vorig jaar op dag 10. 1.544 reizigers maakten gebruik van de 12 Feestenbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 123 meer (9 %) vergeleken met vorig jaar.
 • Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op zondag 146 bezoekers, 10 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
 • Politioneel: 15 feestvierders kregen zondag een GAS-boete voor wildplassen, van wie 9 in de feestzone en 6 buiten de feestzone. Er werden 78 verkeersinbreuken vastgesteld en 4 voertuigen getakeld. 49 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 24 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 6 voor openbare dronkenschap en 11 voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 6 gerechtelijke aanhoudingen verricht.
 • Gentinfo beantwoordde op zondag 28 juli 67 vragen van burgers, waarvan er 22 over de Gentse Feesten gingen.

60 sec Gentenaar: Dubbel feest voor blueslegende Roland

Hqdefault

Eindevaluatie na 10 dagen Gentse Feesten

 • De 176e editie van de Gentse Feesten ontving in totaal 970.000 bezoekers. In 2018 mochten de Gentse Feesten 1.290.000 feestvierders verwelkomen.
 • In 2019 vervoerde De Lijn met de pendeltram en de Feestenbussen 262.853 reizigers. Dat zijn er 72.835 minder dan 2018, waar de vervoersmaatschappij 335.688 reizigers op dit aanbod vervoerde. 242.670 reizigers maakten gebruik van de pendeltram tussen Flanders Expo en Korenmarkt. 20.183 reizigers maakten gebruik van de Feestenbussen die vertrekken van Gent Zuid. Dit jaar werd, op 2014 na, de laagste bezetting genoteerd over de laatste 6 jaar.
 • Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden tijdens de Gentse Feesten in totaal 1.572 feestvierders. Daarvan moesten exact 100 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. 1.143 personen kwamen voor verzorging naar de hulppost aan het Belfort, 298 mensen boden zich aan bij de hulppost Sint-Jacobs en 131 bezoekers bezeerden zich op de Kindernamiddagen in het Zuidpark. Ter vergelijking: op de Gentse Feesten van 2018 vroegen 1.546 mensen om verzorging.
 • Politioneel: In totaal kregen 613 feestvierders een GAS-boete voor wildplassen (813 in 2018). Er werden 796 verkeersinbreuken vastgesteld en 138 voertuigen getakeld. 482 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden in totaal 158 personen opgepakt door de politie, onder meer voor het verstoren van de openbare orde of voor openbare dronkenschap.
 • Brandweer: 36 interventies in de Feestenzone (t.o.v. 29 in 2018). Daarvan waren er 13 brandgerelateerde interventies (5 brandalarmen, 8 rookontwikkelingen-, maar alle bleken loos alarm te zijn. De brandweer voerde ook 23 technische interventies uit (kleine interventies waaronder 5 voor wateroverlast tijdens de regendag, géén enkele wespennest in de feestzone, geen enkele hinderlijke fiets weggeknipt).
 • Cijfers scheepvaartpolitie: Aantal grondig gecontroleerde vaartuigen: 92 (stijging met 45%), aantal processen-verbaal (incl GAS-boetes): 10 (stijging met 25%), aantal positieve alcoholtesten in de pleziervaart: 3 positieve testen (tov 0 2018). Met betrekking tot de veiligheidsuitrusting (reddingsvesten, brandblusser, ...) is het opmerkelijk dat ten opzicht van de voorbije jaren ongeveer de helft van de waterweggebruikers niet in orde is. Waar de voorbije jaren veel meer met processen-verbaal van waarschuwing is gewerkt, zijn dit jaar effectieve processen-verbaal uitgeschreven.
 • IVAGO haalde tijdens deze editie opnieuw minder afval op. Het verbod op wegwerpbekers wierp ook dit jaar zijn vruchten af. De afvalintercommunale haalde in totaal 312.675 kilo afval op. (172.415 kilo restafval, 52.160 kilo veegvuil, 14.880 kilo papier en karton, 57.820 kilo glas en 4.300 kilo PMD) Ter vergelijking: in 2018 werd in totaal 336.735 kilo afval opgehaald (193.880 kilo restafval, 54.080 kilo veegvuil, 19.935 kilo papier en karton, 63.820 kilo glas en 3.020 kilo PMD). Het gaat nog om voorlopige cijfers, aangezien IVAGO nog bezig is met de eindopkuis.
 • Mobiliteit: Het is duidelijk dat de fiets opnieuw hét vervoersmiddel was van de Gentse Feesten. De bewaakte fietsenparkings werden zeer intensief gebruikt en stonden op piekuren volledig vol. Ook de andere fietsenparkings kenden een zeer hoge bezetting. De capaciteit van de fietsenstallingen is nog met 400 plaatsen uitbreid tegenover 2018, wat het aantal voor 2019 op 5.117 extra brengt. Voor volgend jaar zullen er nog meer extra fietsplaatsen worden voorzien. De 1.740 extra parkeerplaatsen voor bewoners zijn net zoals vorig jaar positief onthaald bij de bewoners. Er werden 2.650 retributies uitgeschreven op voorbehouden bewonersplaatsen, in 2018 waren dat er 2.926. Dit jaar werden er 65 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien vlak aan de rand van de feestenzone. Volgend jaar zullen er nog meer plaatsen worden voorzien. De park-and-rides werkten bijzonder goed tijdens de Gentse Feesten. De parkeergarages waren regelmatig volzet op piekmomenten. In totaal werd er maar liefst 40.810 keer gebruikgemaakt van de verschillende gratis shuttles. De shuttle van en naar de P+R Weba/Decathlon vervoerde 29.085 personen. De shuttle van en naar de P+R Watersportbaan reed voor het eerst tijdens de Gentse Feesten en vervoerde meteen 11.725 personen. Op vlak van circulatie stelden we geen problemen vast. Het is duidelijk dat de circulatiewijzigingen ook werken tijdens grootschalige evenementen en de mensen niet afschrikken om naar Gent te komen.
 • Dienst Milieutoezicht: Er werden 10 processen-verbaal opgesteld voor geluidsinbreuken, en één proces-verbaal voor normoverschrijding. Er zijn niet veel klachten over de podia dit jaar (5). 2 klachten gingen over het overschrijden van de einduren, wat bij 1 van de 2 niet gegrond was. Er liepen dit jaar wel veel klachten binnen over cafés, pop-ups en vergunde tijdelijke evenementen: in totaal 19. Daarvan waren er 10 over zaken die binnen de Gentse Feestenzone doorgingen, en 9 aan de rand.
 • FAVV: Via het FAVV-meldpunt voor de consumenten en de diensten van de Stad Gent kwamen 6 klachten binnen over afval/ ongedierte/ slechte hygiëne bij vaste zaken in de feestenzone. Bij controle bleken de klachten niet gegrond, bij 2 zaken waren de temperaturen wel niet conform. In totaal werden 82 zaken gecontroleerd: 61 ambulante kramen, 21 pop-ups en andere vaste inrichtingen. Hiervan kregen er 41 een ongunstig rapport. De overtredingen hebben vooral te maken met de temperatuur van de koude keten die niet in orde was (te verwachten bij deze hittegolf) en het ontbreken van de allergenen informatie voor de consument (een verplichting die nog onvoldoende gekend is).
 • De Kindernamiddagen in het Zuidpark waren met 9.169 kleine feestvierders tussen 0 en 12 jaar opnieuw een succes. Vorig jaar kwamen nog 12.864 kinderen naar Gentopia. De apero- en theeconcerten lokten exact 6.000 geïnteresseerden naar de tuin van Sint-Bavo. Bijkomend was de 29ste editie van de opera op 20 en 21 juli volledig volzet voor de voorstellingen onder leiding van Erika Pauwels.
 • 29.000 mensen genoten van het jaarlijkse vuurwerk aan Portus Ganda. In 2018 keken 26.500 mensen naar het vuurwerk.
 • Gentinfo beantwoordde tijdens de Gentse Feesten 2.581 vragen, meldingen, suggesties en klachten van burgers (waarvan 878 over de Gentse Feesten zelf). Dat is iets minder dan in 2018 (2.673 vragen, waarvan 1.191 over de Gentse Feesten)
 • De website van de Gentse Feesten werd zoals elk jaar erg vaak bezocht. In totaal namen 298.547 surfers een kijkje op een van de webpagina's. Dat is een lichte daling (-2.96%) in vergelijking met 2018. In totaal werden 2.507.299 pagina's geconsulteerd. (-4.56%). Topmoment dit jaar was het weekend van 21 juli. De tendens van mobiel blijft overigens nog steeds toenemen: 67.5% van het verkeer was mobiel, 7.6% tablet, de rest van het internetverkeer verliep via desktop. De populairste webpagina's waren de homepagina, de verschillende dagprogramma's en de pagina's 'bereikbaarheid' en 'praktisch'.
 • 3.990 personen brachten tijdens de Feesten een bezoekje aan het Gentse stadhuis. De eerste en laatste zondag zijn traditioneel topdagen. De andere dagen was de opkomst veel minder, maar het was dan ook zeer warm. In 2018 kwamen 5.202 personen naar het stadhuis, veel bezoekers kwamen toen naar de mooie bloemstukken van de Gentse Floraliën.
 • De bezoekerscijfers van de Gentse musea en monumenten vind je als extra bijlage bij dit persbericht.

De Gentse Feesten lopen volgend jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli 2020.

Meer informatie

Bevoegd

 • Medium square annelies storms

  Annelies Storms

  Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.