Kunstpaviljoen in Bloemekenspark ingehuldigd

328688 dsc 9012 cb07c0 large 1567172891

In het Bloemekenspark heeft de Stad Gent in samenwerking met UCO-été het paviljoen KIOSKIOSK ingehuldigd, een ontwerp van de Gentse architect en kunstenaar Olivier Goethals. KIOSKIOSK krijgt meteen een eerste invulling: Silent Speech, een participatief kunstwerk van de Gentse kunstenares Leen Van Tichelen.

KIOSKIOSK bestaat uit twee identieke ruimtes die in elkaar werden geschoven en samen een nieuw geheel vormen. De twee etalages binnenin kunnen door de buurt gebruikt worden, bijvoorbeeld als toonplek. KIOSKIOSK wordt een rustplek langs de fietsroute in het Bloemekenspark, een paviljoen dat beschutting biedt en ook de natuur binnenlaat.

De Gentse beeldend kunstenares Leen Van Tichelen maakte met behulp van de buurtbewoners van de Bloemekenswijk het kunstwerk Silent Speech. Het werk bestaat uit imposante doeken bedrukt met patronen en beelden ontworpen door de bewoners. De verhalen van de buurt maken dus deel uit van het kunstwerk. Het werk is nu te bezichtigen hoog boven de Getouwstraat, tussen het Balenmagazijn en Ateljee vzw. Daarna krijgen de doeken een plaats in de etalages van KIOSKIOSK.

De kunstenaars

Olivier Goethals (1980) woont en werkt in Gent. Hij studeerde architectuur en stedenbouw en maakt zowel architecturale ingrepen als artistiek werk waarmee hij de verbanden onderzoekt tussen ruimte en bewustzijn. Verder staat hij in voor het ontwerp en de uitvoering van ruimtelijke interventies voor kunstcollectief 019.

Leen Van Tichelen (1981) woont en werkt in Gent. Ze gaat op zoek naar of schept zelf structuren en patronen die ze isoleert, kopieert en recycleert. Via in situ ingrepen gaat ze een directe dialoog aan met de mogelijkheden en beperkingen van ruimte, waardoor het werk in haar oeuvre zowel minimale en bescheiden als omvangrijke proporties aanneemt.

Kunst in de stad

De Stad Gent is al een hele poos bezig met kunstprojecten in de Bloemekenswijk. Kunstenares Elly Van Eeghem bracht in 2014 samen met de bewoners de wijk in kaart via een cartotheek met beelden, geluiden en verhalen. Er werd toen ook gezorgd voor een openluchtcinema en een buurtkeuken op de leegstaande site van de Jan Yoensstraat. Het project werd gerealiseerd met de steun van Cultuur Gent. De dynamiek stopte niet na dat project. De bewoners waren ook betrokken bij de organisatie van zomerbar UCO-été, gingen aan de slag in moestuinen en verenigden zich in de vzw Bloemekensforum.

'Naast verschillende kunstprojecten in het stadscentrum, zoals De Maagd en De Passanten van Michäel Borremans, lichtkunstwerk de Blauwe Vogels aan de Predikherenlei en de kunstwerken op de Korenmarkt, werkt de Stad Gent ook samen met Smoke & Dust vzw om in samenspraak met de inwoners en lokale verenigingen passende kunstwerken in de verschillende Gentse wijken en deelgemeenten te plaatsen.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur

De aanleg van het Bloemekenspark en de fietspadenstructuur is mogelijk geweest dankzij de financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

328096 combinatielogo vlaio ffe3e8 original 1566566353

Contact

  • Tim Bryon, Smoke & Dust vzw (begeleiding kunstintegraties in de publieke ruimte in opdracht van Cultuur Gent), gsm 0497 79 49 96, e-mail tim@019-ghent.org

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.