Voormalig Stadslabo Baudelo op tijd omgevormd tot tijdelijke school en kinderopvang

328541 hoofdingang%20basisschool%20de%20triangel%20en%20ibo%20sleepken 207bff large 1567003002

Net voor de start van het schooljaar is het voormalige Stadslabo in de Baudelohof omgevormd tot een volwaardige infrastructuur voor basisschool De Triangel, kinderdagverblijf 't Sleepken en het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) Sleepken. Een huzarenstukje: in 4 maanden tijd werden 67 nieuwe ruimtes gecreëerd.

Onder grote tijdsdruk werden alle noden van de school en de opvang in kaart gebracht, werd er een nieuwe locatie gezocht voor de organisaties in het Stadslabo en werd de verbouwing tot school- en opvanginfrastructuur afgewerkt. Er zijn nu 67 nieuwe ruimtes, waaronder 5 kleuterklassen, 6 klassen lager onderwijs, ruimte voor 3 leefgroepen voor het kinderdagverblijf, 5 atelierruimtes, 10 administratie- en personeelsruimtes, een ICT-lokaal, 3 sanitaire delen en een grootkeuken.

 

Dat vroeg heel wat coördinatie, inzet en creativiteit van de stadsdiensten. Meer dan 60 medewerkers leggen op dit moment nog de laatste hand aan de transformatie. Op maandag 2 september zal enkel de speelplaats nog niet volledig afgewerkt zijn, maar wel al toegankelijk.

Het Stadslaboratorium, foto door Edmond Sacré, vermoedelijk genomen naar aanleiding van de verhuis naar Baudelohof anno 1906. Rechts het Stadslabo enkele weken voor de definitieve sluiting op 31 december 2009. © Stad Gent

Duurzame keuzes

De school en de opvanginitiatieven zullen verschillende ruimtes in het gebouw delen. Het gaat onder meer om vergaderlokalen, de atelierruimte en de leraarskamer. De school en de opvanginitiatieven zullen daardoor nog makkelijker kunnen samenwerken.

Het oude labolokaal is nu een nieuwe refter, maar het meubilair werd zoveel mogelijk hergebruikt. Zo werden de karakteristieke labotafels uitgebroken en opnieuw opgebouwd in de ateliers en klassen. Ook veel massieve houten kasten kregen een nieuwe plaats in klassen, leraarskamers, keuken en ateliers. De labobibliotheek werd behouden en doet nu dienst als schoolbibliotheek.

Al het nieuwe, duurzame materiaal zal opnieuw gebruikt kunnen worden na de verhuis naar de toekomstige locatie. Het keukenmeubilair en de ververstafels bestaan bijvoorbeeld uit modules. De toiletcontainer voor de speelplaats is tweedehands aangekocht.

'Van de nood een deugd maken: in deze school worden ruimtes gedeeld tussen school, IBO en kinderdagverblijf, zo maken we optimaal gebruik van de ruimte. Door het opnieuw gebruiken van de prachtige oude meubels en het slim aankopen van nieuwe meubels zetten we in op duurzaam omspringen met materialen. Alles kan opnieuw gebruikt worden.'

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Een origineel massief houten vitrinekast herbestemd in een klaslokaal, en mobiele peutertoiletjes.

© Stad Gent

Wat voorafging

Op 24 april 2019 werden basisschool De Triangel en kinderdagverblijf 't Sleepken uit de Sleepstraat preventief geëvacueerd nadat er bij een stabiliteitsonderzoek een verminderde brandweerstand vastgesteld werd. De Stad Gent stoomde toen in vijf dagen tijd de vrijstaande lokalen in het oude Stadslabo klaar om de leerlingen van de lagere school een stek aan te bieden tot aan de grote vakantie, en regelde de intensieve verhuisbewegingen.

 

De kleuters konden in hun school in de Sleepstraat blijven na een herschikking in een gebouw aan de overkant van de speelplaats. De meeste baby’s en peuters van het kinderdagverblijf konden nog tot september terecht in Kinderdagverblijf Nieuwland. Enkele andere kinderen kregen tijdelijk een plekje in diverse opvanginitiatieven van de Stad Gent.

 

Een snelle renovatie van het schoolgebouw in de Sleepstraat bleek niet mogelijk. Daarom werd beslist om voor twee schooljaren de Triangel, kinderdagverblijf 't Sleepken en IBO Sleepken opnieuw samen te brengen in het voormalige stadslabo aan het Baudelopark. Ondertussen wordt een duurzaam alternatief gezocht.

Contact

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

  • Medium square annelies storms

    Annelies Storms

    Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.