Nieuw park en speelbos voor kanaaldorpen Doornzele en Terdonk

329234 img 3291 3f20b5 large 1567610720

Een jaar na de start van de werken hebben de kanaaldorpen Terdonk (Gent) en Doornzele (Evergem) een nieuw park en speelbos met een nieuw en veilig fietspad, een uitkijkpunt, wandelpaden en ontmoetingsplekken. Op zondag 8 september 2019 zijn alle omwonenden en geïnteresseerden welkom op een inhuldigingsfeest.

Het park Doornzele-Kanaalzijde is in totaal 5 hectare groot (10 voetbalvelden) en ligt langs de Langerbruggekaai, tussen het kraanbedrijf Sarens en de woonkernen van Doornzele en Terdonk. De werken zijn het sluitstuk van de inrichting van een reeks van koppelingsgebieden – overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie – rond Doornzele en Terdonk.

Van industriezone tot park

Het nieuwe park ligt op een terrein dat vanuit de industrie teruggeven wordt aan de bewoners. OVAM heeft eerst de bodem gesaneerd. De bodemverontreiniging was enerzijds afkomstig van industriële activiteiten en anderzijds het gevolg van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, gericht op de nabijgelegen olieraffinaderij.

 

De zone langs de Lochtingsstraat, vlak bij de dorpskern, is nu een halfopen parkzone met bomen, bosjes en gras. In de buurt van het Zuidledeplein is er een speelbos met natuurlijke spelelementen, slingerende paadjes en boomstammen. Het terrein werd afgedekt met teelaarde en opnieuw gemodelleerd met heuveltjes.

'Dankzij dit project wordt 4,5 hectare bijkomend park gerealiseerd in de Gentse kanaalzone. Daarvan is 3 hectare bos, wat past in onze ambitie om deze legislatuur meer dan 90 hectare extra bos in Gent te realiseren. Ook het nieuwe fietspad, de ontmoetingsplaatsen en de heraanleg van het Terdonkplein zijn een opwaardering van de buurt.'

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Het zuidelijk deel, dicht bij het industrieterrein van Sarens, ligt lager, en is aangelegd als een natuurlijke zone met ruimte voor bomen, struiken, rietoevers en een poel. Om de groenbuffers en het speelbos vorm te geven, zijn in totaal 18.000 jonge boompjes aangeplant. De drukke Langerbruggekaai is volledig afgescheiden van het park door een haag met 2.000 haagplanten.

Centraal in het park, midden in het groen, ligt een speelweide met rondom heuveltjes die uitzicht bieden op het kanaal Gent-Terneuzen. Vanop het uitkijkpunt, opgebouwd uit zes zeecontainers, kan je de verbinding met de Moervaart en de bedrijvigheid in het havenlandschap bewonderen.

'De Stad Gent ontving enkele jaren geleden een memorandum van de inwoners van Terdonk met onder andere de vraag naar extra speelruimte. Het speelbos en park komen daaraan tegemoet.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Van spoorweg tot fietsas

De 675 meter lange spoorwegbedding langs dit koppelingsgebied werd ingericht als een groene fiets- en wandelverbinding. De verbinding maakt deel uit van een vrijliggend fietspad doorheen de Gentse haven. Dankzij alle nieuwe fietsverbindingen zal je kunnen fietsen door overwegend verkeersvrije en groene buffers van Langerbrugge tot Rieme. Langs de oude spoorwegbedding vind je nu drie ontmoetingspleintjes met bankjes en zitmuren.

De totale kostprijs voor de realisatie van het park Doornzele-Kanaalzijde bedraagt 750.000 euro. De Vlaamse overheid neemt bijna de helft (351.000 euro) voor haar rekening. Ook North Sea Port (76.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (202.000 euro), de gemeente Evergem (5.500 euro) en de Stad Gent (85.500 euro) dragen hun steentje bij. Daarnaast stond ook het nabijgelegen bedrijf Sarens (30.000 euro) mee in voor financiering van extra groenaanleg.

Contact
 • Els Seghers, diensthoofd Communicatie VLM regio West, gsm 0494 56 48 41 of tel 09 244 85 03, e-mail els.seghers@vlm.be

Bevoegd

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Betrokken

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.