Eengemaakt subsidiereglement voor activiteiten van bewoners en verenigingen

329568 lenteaperitief%20baudelopark%20wijk%20aan%20zet e2b9cd large 1568033303

Het Gentse stadsbestuur wil het bewoners en verenigingen gemakkelijker maken om activiteiten te organiseren. Daarom werkt de Stad aan een eengemaakt subsidiereglement dat drie bestaande subsidiereglementen vervangt en op 1 februari 2020 zal ingaan. Het reglement moet op een toegankelijke manier initiatieven voor ontmoeting versterken.

 

Van het klassieke buurtfeest tot een iftar-maaltijd of een taalcafé, Gent barst van de initiatieven en activiteiten rond samenleven. 'Wijk aan Zet' alleen is jaarlijks goed voor bijna 400 buurtinitiatieven, verspreid over heel Gent. Binnen het reglement voor etnische-culturele diversiteitsactiviteiten werden vorig jaar een 65-tal aanvragen goedgekeurd. Al die initiatieven samen maken een belangrijk deel uit van het waardevolle sociaal kapitaal van de stad. De Stad wil vrijwilligers en verenigingen nu nog meer steunen.

 

Daarom komt er vanaf 1 februari 2020 een nieuw, eengemaakt subsidiereglement. Nu zijn er nog drie verschillende, voor 'Wijk aan Zet', voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en -activiteiten, en voor gezondheidsprojecten. Initiatiefnemers gaven aan dat het ondersteuningsbeleid versnipperd is en vaak administratief complex. In het nieuwe reglement wordt het administratief eenvoudiger om een aanvraag in te dienen.

'De Stad Gent heeft verschillende kanalen om activiteiten te ondersteunen. Organisatoren verliezen in dat aanbod soms hun weg. Het nieuwe subsidiereglement moet toegankelijk zijn en administratief eenvoudig. Het moet een hefboom worden voor sociale impact. 2020 wordt een testjaar, waarin we het nieuwe reglement willen verfijnen en evalueren.'  

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Participatie en Buurtwerk

Mensen die in het verleden een subsidie aanvroegen via een van de reglementen die verdwijnen, worden persoonlijk op de hoogte gebracht dat er een nieuwe aanpak wordt ontwikkeld. De komende maanden zal de Stad Gent de gebruikers verder bevragen zodat ze het nieuwe reglement mee kunnen vormgeven. Op het inspraakmoment ‘100% sociaal Gent’ op zaterdag 12 oktober kan dat voor een eerste keer.

 

In 2020 wordt één jaar proefgedraaid, en wordt het nieuw reglement voortdurend opgevolgd door een panel waarin onder meer bewonersgroepen en verenigingen van etnisch-culturele minderheden een stem hebben. In 2021 wordt het reglement in zijn definitieve vorm ingevoerd.

Contact

 

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Betrokken

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.