Burgervoorstel rond herbestemming Sint-Annakerk op gemeenteraad

290526 grzaal 84ed3f large 1537458498

Op de gemeenteraad van 23 september 2019 wordt een 'voorstel van burgers' rond de herbestemming van de Sint-Annakerk geagendeerd. De vzw SOS Sint-Anna Gent diende dit voorstel in op 2 september 2019. De vzw verzamelde hiervoor 5.676 handtekeningen. Na onderzoek blijken 4.046 handtekeningen geldig te zijn.

Voldoende handtekeningen

Om een voorstel van burgers op de gemeenteraad te agenderen, moet het gesteund zijn door minstens 1 procent van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Op 2 september 2019 telde Gent 216.665 inwoners ouder dan 16 jaar, daarom waren er 2.167 handtekeningen vereist. Uit onderzoek is gebleken dat er van de 5.676 handtekeningen 4.046 geldig zijn (andere zijn bijvoorbeeld van mensen die niet in Gent wonen of die jonger zijn dan 16 jaar).

Voorstel op de gemeenteraad

Het ontvankelijkheidsonderzoek wees uit dat ook aan de andere formele voorwaarden werd voldaan. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om het voorstel van burgers te agenderen op de gemeenteraad van 23 september 2019.

De initiatiefnemers krijgen bij aanvang van de gemeenteraad vijftien minuten de tijd om de raadsleden te overtuigen van hun voorstel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te komen tot een transparante herbestemming van de Sint-Annakerk met inspraak van burgers. Meer bepaald stellen de initiatiefnemers twee vragen:

  • Start een weg naar een transparante herbestemming
  • Inspraak voor de burgers bij het bepalen van de eindbestemming

Eerst zal geoordeeld moeten worden of de gemeenteraad wel bevoegd is om die beslissing te nemen. Zoja, zal ter zitting beslist worden om het voorstel van burgers onmiddellijk te behandelen of eerst nog te agenderen op de eerstvolgende bevoegde commissie. In dat laatste geval zal het opnieuw geagendeerd worden op de gemeenteraad van 21 oktober 2019.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.