Gent zoekt deelnemers voor grootschalig stressonderzoek Nervocity

330216 nervocity visual%20%28002%29 dec47f original 1568371340

De Stad Gent wil samen met onderzoekscentrum imec de belangrijkste oorzaken van stress in de stad in kaart brengen en wil zoeken naar nieuwe manieren om dat stressniveau te verlagen. De Stad en imec roepen alle Gentenaars op om deel te nemen aan Nervocity, een grootschalig stressonderzoek.

Zorgen over het werk, een drukke ochtendspits, problemen thuis of in de buurt, ... Vaak zijn het zulke frustraties die stress veroorzaken. Samen met imec wil de Stad Gent onderzoeken hoe mensen die wonen en werken in Gent de drukte van de stad beleven. De centrale onderzoeksvraag is: ‘Wat geeft mensen stress in een stedelijke omgeving, en hoe kunnen een stad en partnerorganisaties daarbij helpen?’. Het onderzoeksproject loopt twee jaar en telt verschillende stappen.

Stap één: de bevraging

Het eerste deel van het onderzoek gaat van start op 20 september 2019 met een bevraging die peilt naar de oorzaken van stress in de stad. Alle Gentenaars kunnen een vragenlijst invullen op www.nervocity.be. Er ligt ook een papieren versie in De Krook en in alle wijkbibliotheken. Het doel is om 1.000 à 1.500 deelnemers te bereiken, waarbij gemikt wordt op een zo goed mogelijke afspiegeling van de Gentse bevolking op gebied van leeftijd, geslacht, woonplaats en socio-economische situatie. Wie deelneemt, ontvangt een rapport én maakt kans op een mooie cadeaubon ter waarde van 20 tot 300 euro.

'Stadslucht maakt vrij. Maar zijn er ook bepaalde factoren in de stad die veel stress veroorzaken? Daar willen we via Nervocity een beter zicht op krijgen. Met die stressfactoren in beeld kunnen we bekijken hoe we ze ontzenuwen.'

Rudy Coddens, schepen van Gezondheidsbeleid

Stap twee: het slimme horloge

Wie dat wil, kan zich ook meteen kandidaat stellen voor het tweede deel van het onderzoek. Dan dragen deelnemers een tijdlang een 'slim horloge'. Het horloge monitort het stressniveau van de gebruiker. Zodra verhoogde waarden waargenomen worden, registreert het horloge ook andere data, zoals locatiegegevens. De bijhorende app zal de gebruiker ook om feedback vragen. Alle metingen worden anoniem verzameld op een stresskaart om zo de plaatsen in Gent te vinden waar veel stress ervaren wordt. Het onderzoeksteam zal begin 2020 de deelnemers voor dit tweede deel selecteren.

'Als City of People wil de Stad Gent inzetten op innovatieve technologieën die bijdragen tot een betere geestelijke gezondheid van haar inwoners. Nervocity is daar een mooi voorbeeld van.'

Mathias De Clercq, burgemeester

Over Nervocity

Dit onderzoeksproject wordt getrokken door onderzoekscentrum imec. Het wordt ondersteund door onderzoeksgroepen van zowel Universiteit Gent als de Vrije Universiteit Brussel, Stad Gent en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio).

Contact

Bevoegd

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

  • Medium square 20190104 av mathias de clercq

    Mathias De Clercq

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.