Bekendmaking van gemeentelijke lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

330542 preview geldmunt%2b24%2bleegstand dscn1436 69b020 large 1568707109

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent maakt zoals elk jaar de lijst van de door de Vlaamse Gemeenschap geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Gents grondgebied bekend. De lijst ligt vanaf woensdag 25 september tot en met woensdag 16 oktober 2019 voor iedereen ter inzage op het stadhuis en bij het GentinfoPunt aan de Zuid.

De bekendmaking gebeurt in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995, aangaande maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Binnen 30 dagen bezwaarschrift indienen

Overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 kan iedereen binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Dit bezwaarschrift moet via een aangetekend schrijven worden gericht aan de Vlaamse Regering, Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

De lijst van geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ligt vanaf woensdag 27 september tot en met woensdag 18 oktober 2017 voor iedereen ter inzage bij het GentinfoPunt in het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein 1) en op het stadhuis aan het onthaal (Botermarkt 1).

Contact

  • Dienst Belastingen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 74 80, e-mail stadsbelastingen@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.