Extra aandacht voor huishoudelijk afval tijdens 'week van de handhaving'

331741 handhavingsweek%202018 ec5471 large 1569243811

In de week van 30 september tot en met 6 oktober 2019 organiseren de Stad Gent, Ivago en Politie Gent de jaarlijkse 'week van de handhaving'. Er worden tijdens deze editie extra controles uitgevoerd op huishoudelijk afval dat op verkeerde momenten wordt buitengezet. Ook bedrijfsafval en sluikstort worden onder de loep genomen.

Foutief buiten plaatsen van afval neemt toe

Ivago en Gentinfo ontvangen steeds vaker meldingen over huishoudelijk afval dat op verkeerde momenten buiten geplaatst wordt, zowel te vroeg als te laat. Ook via de meldingsapp voor sluikstort van de Stad Gent komen zulke berichten binnen. Voor Ivago vormt dit problemen om het afval correct te kunnen ophalen. Wie te vroeg zijn afval buitenzet, loopt de kans dat het ongedierte aantrekt. Zakken worden vaak opengereten door katten, waardoor het afval op de stoep verspreid raakt. Zo kan Ivago het onmogelijk ophalen. Vaak wordt bijvoorbeeld ook vergeten dat pmd om de twee weken wordt opgehaald en niet wekelijks. Wie zijn afval dan weer te laat buitenzet, loopt het risico dat het blijft staan. De vuilniswagen is dan vaak al gepasseerd.

'Een propere stad maken we samen. Dat begint bij het correct aanbieden van afval. Het is goed om bewoners af en te eens aan de afspraken te herinneren. Daarom hebben we de 'week van de handhaving'. Zo houden we Gent schoon.'

Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid en voorzitter van Ivago

Extra controles tijdens de 'week van de handhaving'

Elk jaar focust de 'week van de handhaving' op openbare netheid. Vorig jaar werd sluikstort onder de loep genomen. Dit jaar gaan de politie, Ivago en de Gemeenschapswachten-vaststellers op ronde en controleren vooral op restafval, pmd en papier en karton dat te vroeg buiten staat of op een andere dag dan die van ophaling. Ook bedrijfsafval en sluikstort worden bij die controles niet over het hoofd gezien.

'Gent is een mooie stad, daar moeten we zorg voor dragen. Foutief aangeboden afval is storend in het straatbeeld en trekt ook ander afval en sluikstort aan. Tijdens de 'week van de handhaving' zullen we daar dan ook extra toezicht op houden.'

Mathias De Clercq, burgemeester

Wie zich niet aan de regels houdt, kan een GAS-boete krijgen van maximaal 250 euro. Bij sluikstorten volgt bovendien een onkostennota van Ivago voor de opruimkosten.  

Wat is huishoudelijk afval?

Het gaat om restafval, gft (groenten-, fruit- en tuinafval), pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons), glas en papier en karton. Ander afval hoort thuis in het recyclagepark.

Huishoudelijk afval mag buitengezet worden vanaf 19 uur voor de dag van de ophaling en ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling. In de omgeving van de Overpoort geldt een uitzondering: daar mag het pas vanaf 5 uur 's morgens op de dag van de ophaling.

Mooimakers

Met de 'week van de handhaving' ondersteunt de Stad Gent het initiatief van Mooimakers waarbij verschillende afvalintercommunales, provincies, gemeenten en handhavers uit heel Vlaanderen het signaal geven dat afval niet hoort achtergelaten te worden op openbaar domein én op het juiste moment moet worden aangeboden. Als huishoudelijk afval op het juiste moment en de juiste manier buiten staat, draagt iedereen zijn steentje bij aan een propere stad.

Contact

Bevoegd

  • Medium square 20190104 av mathias de clercq

    Mathias De Clercq

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.