De Krook zet burgerwetenschap in de kijker: word voor even zelf onderzoeker

333603 belgaimage 150011775%20iedereen%20onderzoeker 13b830 large 1570107267

De Krook staat nog tot en met 24 november met 'Iedereen Onderzoeker' in het teken van citizen science. Je  kan er niet alleen kennismaken met 13 burgerwetenschapsprojecten, maar ook heel wat workshops volgen. Zo kan je onder meer je stamboom uitspitten op zoek naar je voormoeders of zelf de luchtkwaliteit leren meten.

 

Bij citizen science of burgerwetenschap kunnen burgers, ongeacht hun achtergrond, meewerken aan allerlei wetenschappelijke projecten. Een win-win: onderzoekers krijgen hulp van het publiek bij het uitvoeren van wetenschappelijke taken, terwijl burgers inspraak en inzicht krijgen in het wetenschappelijk proces.

Selfies en computers

De Krook stelt met Iedereen Onderzoeker nog tot en met 24 november 13 burgerwetenschapsprojecten voor die in 2018 financiële steun kregen van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Je ontdekt er onder meer hoe selfies van burgers computers op een meer natuurlijke manier kunnen leren praten (project ‘Burgerpraat’, UGent). Of hoe Gentse schoolkinderen de verkeersveiligheid rondom hun school in kaart brengen (project ‘FietsSTEM’, UGent).

Workshops

Elke woensdagnamiddag kunnen bezoekers een workshop volgen gegeven door een van de projectleiders. Zo kan je een eigen meetstation leren opstellen om de luchtkwaliteit te meten of kan je onderzoek doen naar je afstamming, in het bijzonder naar je voormoeders. Ontdek alle workshops hier.

'Dit thema is belangrijk omdat we in De Krook willen aantonen dat wetenschappelijk onderzoek niet in een ivoren toren gebeurt en dat iedereen zijn steentje kan bijdragen.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur en voorzitter De Krook

Dit programma kwam tot stand mede dankzij een samenwerking tussen De Krook, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid en Scivil, expertisecentrum Citizen Science Vlaanderen.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

 

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.