Stad Gent ondertekent Internationaal Charter voor Stappen

334008 20171016 cayman%20 %20post circulatieplan %e2%94%ac%c2%aejerroen%20willems 063 122b10 large 1570474945

Op het congres Walk 21 in Rotterdam heeft schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw op woensdag 9 oktober 2019 in het bijzijn van de Vlaamse Voetgangersbeweging het Internationaal Charter voor Stappen ondertekend. Met die handtekening geeft de Stad Gent het startschot voor een sterker voetgangersbeleid en de opmaak van een voetgangersplan.

Acht principes

Walk 21 is het jaarlijkse wereldwijde congres over voetgangersbeleid. Met de ondertekening van het charter volgt de Stad Gent het voorbeeld van 500 andere steden wereldwijd. De Stad engageert zich om acht principes na te streven: toegankelijke mobiliteit, goed ontworpen en beheerde openbare ruimte, integratie van verplaatsingsnetwerken, een ondersteunende ruimtelijke planning, verkeersveiligheid, minder onveiligheidsgevoel, een ondersteunende rol voor de overheid en ten slotte: een stapcultuur.

'Dit is een belangrijke stap voor Gent. Hiermee leggen we duidelijk een extra klemtoon in de bouw van veilige, aangename en duurzame wijken waar mensen graag wonen, werken en winkelen. Iedereen is immers in de eerste plaats een voetganger.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte 

Voetpaden

Uit het mobiliteitsonderzoek van de Stad Gent blijkt dat 4 op de 10 Gentenaars vinden dat de staat van de voetpaden in hun buurt beter kan, tegenover 3 op de 10 Gentenaars die vinden dat de voetpaden zich in een goede staat bevinden. Via het 'trottoiractieplan' zorgt de Stad ervoor dat de voetpaden stelselmatig heraangelegd en onderhouden worden.

Maatregelen

De voorbije jaren nam de Stad al een aantal maatregelen om het voetgangers makkelijker te maken en stappen aan te moedigen. Zo kwam er een groter autovrij gebied, werd er gewerkt aan een tragewegennetwerk, werden voetpaden versneld vernieuwd en wordt er hard geïnvesteerd in straten, parken en kades waar het aangenaam wandelen is. Met de ondertekening van het charter wil de Stad een nog sterker Gents voetgangersbeleid uitwerken.

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.