'100% sociaal Gent' betrekt Gentenaars bij sociaal beleid

Campagnebeeld Doe Gent Bougeren_MIA.jpg
  • jpg

Op zaterdag 12 oktober 2019 nodigt het stadsbestuur de Gentenaars uit om in het Stadsmuseum STAM mee te komen nadenken over de sociale uitdagingen in Gent. Onder de titel '100% sociaal Gent' kunnen mensen zich informeren, zich laten inspireren en meepraten over het sociaal beleid voor de komende jaren.

Inspraak in de beleidsnota's

Al van bij haar aantreden engageerde de nieuwe Gentse bestuursploeg zich tot een verregaande participatieve aanpak. Dat gebeurt onder meer door regelmatig inspraakmomenten en open hoorzittingen te organiseren. Rond enkele beleidsthema’s werd het participatietraject al opgestart. Onder de noemer 'Doe Gent bougeren' vonden enkele kleinere, thematische inspraakmomenten plaats.

Met '100% sociaal Gent' bundelt de Stad Gent de sociale beleidsthema’s in één groot inspraakmoment. Iedereen kan er mee vorm geven aan het beleid op vlak van ouderenzorg, participatie, buurtwerk, welzijn, gelijke kansen, gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs en kinderopvang. '100% sociaal Gent' is geen start- of eindpunt. In de toekomst worden nog verschillende andere kleinschalige momenten voorzien, van buurtsalons tot focusgroepen.

'Het stadsbestuur heeft het engagement genomen om beleidsnota’s in heldere taal op te stellen, en bewoners, handelaars, academici, verenigingen en organisaties te betrekken bij de opmaak van de beleidsplannen. Daarbij willen we speciale aandacht hebben voor de stem van kwetsbare Gentenaars. '100% sociaal Gent' kadert in dat engagement. Met het evenement willen we zo veel mogelijk Gentenaars informeren, inspireren en betrekken bij de opmaak van het sociaal beleid.' Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Programma

Het evenement '100% sociaal Gent' vormt een combinatie van informatie, inspiratie en inspraak. Op het programma staan boeiende sprekers, met onder andere lezingen van Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en van professor Dominique Verté. Er is veel ruimte voor debat met panelgesprekken, een café met debattafels en een speeddate met de drie aanwezige schepenen: Astrid De Bruycker, Rudy Coddens en Elke Decruynaere. De hele dag door kunnen geïnteresseerden een infomarkt bezoeken, en brengen straathoekwerkers beklijvende verhalen van op straat.

Favicon for ookmijn.stad.gent Raadpleeg het volledige programma op de website bougeer.gent ookmijn.stad.gent

Praktisch

100% sociaal Gent richt zich naar alle Gentenaars. Het evenement is vrij toegankelijk tussen 15 uur en 19 uur en iedereen kan zelf zijn programma samenstellen. Mensen met een beperking kunnen rekenen op een persoonlijke begeleiding. Voor wie een bezoek aan zo'n evenement een grote stap is, plant de Stad al om 14 uur een toegankelijke rondleiding met uitleg over de inhoud en het programma. Het evenement is gratis en er is opvang voorzien voor kinderen.

Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons