212 vaststellingen tijdens 'week van de handhaving'

resultaten handhavingsweek.jpg
  • jpg

Foto: Gemeenschapswacht-vaststeller doorzoekt sluikstort met bijstand van Ivago.

Van 30 september tot en met 6 oktober 2019 organiseerden de Stad Gent, Ivago en Politie Gent de jaarlijkse 'week van de handhaving'. In totaal werden er 212 vaststellingen gedaan: 69 vaststellingen voor sluikstort, 16 vaststellingen voor foutief aangeboden huishoudelijk afval en 127 vaststellingen voor foutief aangeboden bedrijfsafval.

Tijdens de derde editie van de 'week van de handhaving' werden er prioritair extra controles uitgevoerd op huishoudelijk afval dat op verkeerde momenten wordt buitengezet. Ook sluikstort, zwerfvuil en bedrijfsafval werden onder de loep genomen.

Foutief aanbieden van huishoudelijk afval

Gedurende de maand september sensibiliseerden en informeerden de Gemeenschapswachten de Gentenaars al extra over het correct aanbieden van huishoudelijk afval (restafval, PMD, GFT en papier en karton). Ze gingen in een 50-tal straten langs waar eerder meldingen over foutief aanbieden van huishoudelijk afval geregistreerd werden. Tijdens de 'week van de handhaving' werd hiertegen ook opgetreden. De Gemeenschapswacht-vaststellers deden 16 GAS-vaststellingen.

Sluikstort

De verschillende diensten zetten daarnaast ook in op het doorzoeken van sluikstort. In totaal werden er 67 GAS-vaststellingen en 2 pv's voor sluikstort opgemaakt.

  • Het Overlastteam van Politie Gent heeft in totaal 17 GAS-vaststellingen met bekende dader opgemaakt.
  • De Wijkpolitie verrichtte 7 vaststellingen, waarvan 5 GAS-vaststellingen met bekende dader en 2 pv's met bekende dader. De Wijkpolitie gaf daarnaast ook op 65 locaties sluikstort door aan Ivago.
  • De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu heeft 33 GAS-vaststellingen met bekende dader verricht.
  • De Gemeenschapswacht-vaststellers (Dienst Preventie voor Veiligheid) deden 12 GAS- vaststellingen met bekende dader.
'De resultaten tonen aan dat handhaving nodig blijft om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen. Gent is een mooie stad, daar moeten we samen zorg voor dragen.'  Mathias De Clercq, burgemeester

Bedrijfsafval

Op zaterdagavond 5 oktober en zondag 6 oktober 2019 voerden 5 toezichthouders van de Dienst Toezicht controles uit op bedrijfsafval dat foutief wordt aangeboden. Op 127 locaties stonden bedrijfsafvalcontainers buiten op een moment waarop dat niet mag. Alle zaken zullen schriftelijk aangemaand worden om hun afval op het juiste moment buiten te zetten. Deze actie leverde in totaal 127 GAS-vaststellingen op.

Vervolg(ing)

De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt door een sanctionerend ambtenaar van de Juridische Dienst, die GAS-boetes zal opleggen. Aan de GAS-boete kan ook een onkostenvergoeding van Ivago gekoppeld worden. De pv's worden verder verwerkt door het parket.

Verhoogde inzet tijdens de 'week van handhaving'

De verschillende handhavende diensten presteerden met 57 personeelsleden bijna 140 uren in het kader van de 'week van de handhaving'. Ivago spendeerde ondertussen 66 uren aan het opruimen van sluikstorten. Hierbij komen nog de uren voor de administratie.

'Tijdens de 'week van de handhaving' verhoogt de pakkans op sluikstorten. We pakken ook foutief aangeboden afval aan. Want Gent proper houden, begint met correct aanbieden van afval. Wie dit toch foutief doet, moet hierop aangesproken worden en indien nodig gesanctioneerd. Uit respect voor wie dat wel correct doet en voor zij die dagelijks Gent proper houden.' Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid en voorzitter Ivago

Wat kunnen burgers zelf doen?

Sluikstort melden

Wie sluikstort ziet, kan dit gemakkelijk melden via de website van de Stad Gent of door middel van de meldingsapp. Zwerfvuil hoeft niet gemeld te worden met de meldingsapp. Dat wordt regelmatig opgeruimd. Het is niet nuttig om daar de grote sluikstortwagen naartoe te sturen.

Wanneer bied je huishoudelijk afval aan?

Bekijk de ophaalkalender op de website van Ivago of installeer de Recycle app via www.ophaalkalender.be

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL