Restanten van Romeinse huizen gevonden in Drongen

334289 dr begraafplaats%20overzichtsfoto%201%20 %20baac vlaanderen 7e21f8 large 1570619775

De archeologische site in Drongen. © BAAC-Vlaanderen

Naar aanleiding van de uitbreiding van de begraafplaats in Drongen voeren archeologen van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg opgravingen uit. Daarbij zijn de restanten blootgelegd van 3 huizen uit de Romeinse periode.

Aan de Mariakerksesteenweg in Drongen worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de eerste zone voor natuurbegraven in Gent. In 2017 had een verkennend onderzoek al sporen van menselijke aanwezigheid opgeleverd uit de Ijzertijd en de Romeinse periode. Reden genoeg om deze zone grondig te onderzoeken.

Paalsporen

Het archeologisch onderzoek startte op 7 oktober 2019 en beslaat een terrein van één hectare. In een eerste opgravingsvlak werden paalsporen van drie huizen uit de Romeinse periode gevonden. Op het terrein zijn het niet meer dan een paar donkere vlekken in het gelige zand. Toch verraden zij de plekken waar houten nok- en wandpalen gestaan hebben.

De drie grondplannen zijn verschillend en dateren waarschijnlijk uit verschillende periodes. De vorm van de huizen laat toe om ze te dateren. De eenvoudigste plattegrond, te dateren in de eerste en begin tweede eeuw, lijkt sterk op huisvormen die de stadsarcheologen in 2009 op de Keiskant vonden. De twee andere huistypes zijn vormen uit de daaropvolgende eeuwen.

Naast de paalsporen zijn er ook scherven van huisraad gevonden die de aanwezigheid van de Romeinse cultuur duidelijk aantonen. Momenteel wassen de archeologen de vondsten en wordt alles in detail bekeken. De archeologen hopen met het verder onderzoek zicht te krijgen op de manier waarop de mensen zich in de eerste eeuwen van onze jaartelling in dit Drongense landschap organiseerden, hoe ze het land indeelden en hoe de bewoning geordend was.

'Geschiedenis lijkt op een puzzel. Hoe meer stukjes je hebt, hoe vollediger je beeld. Daarom is het werk van archeologen uiterst waardevol.'

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

'Door deze belangrijke vondsten zullen we iets langer moeten wachten op de geplande uitbreiding met een zone voor natuurbegraven. De begraafplaats blijft uiteraard toegankelijk gedurende de opgravingen.'

Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Voor de opgraving werkt de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg samen met archeologen van BAAC-Vlaanderen. De opgravingen lopen nog tot eind oktober.

 

Contact

 

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Betrokken

  • Medium square mieke van hecke

    Mieke Van Hecke

    Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.