Dampoort en Oud Gentbrugge krijgen als eerste wijkmobiliteitsplan 

334761 cover%20wijkmobiliteitsplan%20oud%20gentbrugge 8cbc43 large 1571039737

Bewoners van de wijken in de rand rond het stadscentrum vragen een veilige, aangename en bereikbare buurt. Daarom start het stadsbestuur met de opmaak van wijkmobiliteitsplannen. De volgende zes jaar komen zeven wijken aan bod. Dampoort en Oud Gentbrugge bijten de spits af. 

Met de opmaak van een wijkmobiliteitsplan wil de stad de buurt veiliger, toegankelijker en aangenamer maken voor iedereen. Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit door meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer zijn daarbij essentieel.      

'Ook in de wijken willen we meer veiligheid en een betere leefkwaliteit. Daarom hoort doorgaand verkeer niet thuis in de woonbuurten. We kiezen duidelijk voor meer wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Hoe we dat in praktijk brengen, onderzoeken we samen met de bewoners.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Mobiliteitsmarkten om ideeën te delen

Omdat elke buurt zijn eigen kenmerken en uitdagingen heeft, wordt er per wijk een eigen mobiliteitsplan uitgewerkt, samen met de bewoners. Vanaf deze week worden bewoners en ondernemers van Dampoort en Oud Gentbrugge uitgenodigd om op 2 en 9 december naar de Mobiliteitsmarkt te komen, waar ze hun ideeën voor een fijnere en veiligere buurt kunnen delen.     

De Mobiliteitsmarkt is maar één manier om mensen de kans te geven om aan de plannen mee te werken. Ook online, via e-mail en telefonisch kan iedereen vanaf volgende week zijn of haar ideeën voor meer leefkwaliteit in de wijk doorgeven en delen. Op een aantal plaatsen in de wijken staan bovendien ideeënborden. Daarop kan iedereen ideeën kwijt met de stickers die deze week in de wijk in de brievenbussen zitten.

'Elke wijk is anders en heeft zijn eigen noden en wensen. Die kennen de bewoners zelf het best. Daarom betrekken we hen bij de opmaak van de nieuwe plannen. Aan de Dampoort en in Gentbrugge zijn verschillende bewonersgroepen actief die werken rond mobiliteit in de wijk. Vruchtbare grond dus om een sterk, participatief plan te maken.'

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

En daarna?

Al die ideeën, opmerkingen en suggesties worden gebundeld om een aantal scenario’s uit te werken. Die scenario’s toetst de Stad nadien opnieuw af met de buurten. Wat vind je er goed aan? Welke bedenkingen heb je? Waar heb je vragen bij?

Met die opmerkingen in het achterhoofd wordt een definitief scenario uitgewerkt. Zodra dat scenario klaar is, wordt in beide wijken opnieuw een infomoment georganiseerd om het definitieve scenario voor te stellen en die keuze uit te leggen.     

Wijkmobiliteitsplannen in de pijplijn

Dampoort en Oud Gentbrugge starten dit jaar. Volgend jaar is het de beurt aan Zwijnaarde . Daarna volgen nog Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem-Kolegem-Bloemekenswijk, Ledeberg-Moscou en Muide-Meulestede.

• Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge (tussen R40, N70 en N9)

• Zwijnaarde (tussen R4, N43 en Schelde)

• Sint-Amandsberg (tussen spoor en N70)

• Sint-Denijs-Westrem (tussen Leie en N43)

• Wondelgem/Kolegem/Bloemekenswijk (tussen R40, N9, R4 en spoor)

• Ledeberg/Moscou (tussen N9 en Bovenschelde)

• Muide-Meulestede (tussen R40, kanaal en N456)

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.