Stadsleverancier worden? Stel je voortaan online kandidaat

336899 19 00824 beeldschermen%20it tool 2be4fa large 1572360779

De overheid is een aantrekkelijke klant voor veel ondernemers. Alleen, hoe geraak je als ondernemer in het vizier van de diensten die aankopen voor Stad Gent, OCMW Gent, Digipolis Gent, SoGent of andere Gentse autonome gemeentebedrijven? Dat kan nu gemakkelijk online via een nieuwe website.

Gent ontwikkelde de Stadsleverancier, een website waarop ondernemers zich kunnen registreren om in aanmerking te komen voor opdrachten die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ vallen. Dat zijn overheidsopdrachten die qua omvang het bedrag van 144.000 euro exclusief btw niet overschrijden en waarvoor de aankopers zelf kiezen wie ze aanschrijven.

Ondernemers melden zich aan via hun elektronische identiteitskaart of een ander identificatiesysteem, zoals de itsme-app. De Stadsleverancier laadt alle relevante gegevens op die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen over het bedrijf aanwezig zijn. Ondernemers kunnen nog specifiek aanduiden in welke overheidsopdrachten ze geïnteresseerd zijn.

'Gentse starters of nieuwe bedrijven kwamen vroeger zelden in het vizier van de verantwoordelijke aankopers. Nu kunnen ze zelf heel eenvoudig via de site aangeven dat ze met de overheid willen samenwerken. Ik hoop dan ook dat de Gentse handelaars dat massaal gaan doen.'

Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel en Digitalisering en voorzitter PuurGent

Toegankelijke en grotere lijst

Medewerkers van de Groep Gent vinden via de Stadsleverancier een toegankelijke, actuele lijst van bedrijven waaraan ze een offertevraag kunnen stellen. Zij kunnen zowel de soort als het aantal aangeschreven bedrijven selecteren in functie van de aankoop. De vijver waarin zij vissen om aan marktonderzoek te doen, wordt zo ook groter. Op die manier verzekert de Stad Gent ook dat zij zich houdt aan de wettelijk verplichting om de markt te laten spelen bij overheidsopdrachten.

'Lokale ondernemers vormen de hoeksteen van een stad als Gent en verdienen dan ook alle kansen bij overheidsopdrachten van de Stad. Daarom pleiten we al lang om de toegang tot overheidsopdrachten zo makkelijk mogelijk te maken. De Stadsleverancier lost die verwachting in. De registratie is eenvoudig en elke lokale ondernemer kan zijn of haar specialisatie in de verf zetten. We hopen dan ook dat andere steden en gemeenten dit Gentse voorbeeld zullen volgen.'

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen

Contact

Bevoegd

  • Medium square sofie bracke

    Sofie Bracke

    Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Betrokken

  • Medium square annelies storms

    Annelies Storms

    Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.