270 nieuwe schoolplaatsen voor onderwijscampus aan de Offerlaan

campus Offerlaan.jpg
  • jpg

De onderwijscampus aan de Offerlaan wordt in de steigers geplaatst. Er worden minstens 270 extra schoolplaatsen gecreëerd. Daarnaast komt er meer groen, wat zal zorgen voor een aangenamere (leer)omgeving en wordt de toegankelijkheid verbeterd.

Scholencampus aan de Offerlaan

Nabij de Watersportbaan, in het gebied tussen de Offerlaan, de Martelaarslaan, de Neermeerskaai en de Groot-Brittanniëlaan, ligt een scholencampus van het stedelijke onderwijsnet met 6 scholen: Freinet Middenschool Gent, het Kwadrant, Spectrum Gent en Freinet Atheneum De Wingerd zijn 4 secundaire scholen, maar ook de lessen van het Deeltijds Kunst Onderwijs DKO en het Centrum voor Volwassenen Onderwijs (CVO) vinden er plaats.

In het voorjaar werden vanuit de Vlaamse Regering subsidies toegekend om de capaciteit van deze campus uit te breiden. Er komen in totaal minstens 270 plaatsen bij in het secundair onderwijs. De Stad gaf dan ook aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent de opdracht om een masterplan voor de site te laten opmaken. Sogent zoekt daarom momenteel een extern ontwerp- en studieteam dat deze opdracht kan uitvoeren.

'6 scholen op dezelfde site, dat is een unieke kans om tot één onderwijscampus te komen die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking nog meer te bereiken. En dat in partnerschap met de Stad Gent en de ruime buurt.' Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Naar een verbindende campus

De scholensite is over de jaren heen organisch gegroeid. Veel open ruimte is verhard geraakt, waardoor er tussen de gebouwen relatief weinig groen aanwezig is. Meer groen zal een aangenamere (leer)omgeving creëren. Verder worden ook de toegankelijkheid en de mogelijkheid om de site makkelijk te doorkruisen verbeterd. Er is nu al veel passage, want de fiets- en wandelpaden spelen een belangrijke rol in de verbinding van de campus met onder andere het Sint-Pietersstation. 

 

De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen. Hiermee wil de Stad het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs ondervangen. Op de site aan de Offerlaan moet dat mogelijk zijn door het ruimtegebruik van bestaande gebouwen te optimaliseren, inefficiënte gebouwen te slopen en een nieuw gebouw te realiseren.

 

Daarnaast wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt. Er komen groene rustpunten en plekken die scholen of externen kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren.

De site zal ook meer uitnodigend worden voor de bestaande dynamieken in de buurt, zowel ruimtelijk, sociaal als economisch. Op vandaag maken al een dertigtal externe organisaties gebruik van de site en haar lokalen.

Plan in 3 fases

In eerste instantie moet via een structuurschets de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd worden voor enkele stedenbouwkundige thema’s zoals groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, .... Voor deze structuurschets bekijken de ontwerpers het project dus als deel van een grotere perimeter, die reikt tot aan de Watersportbaan.

Vervolgens wordt er ingezoomd op de interne organisatie van de scholencampus zelf, in een inrichtingsplan dat de vergroening, de interne loop- en fietslijnen en de relatie tussen de verschillende gebouwen moet optimaliseren. Dit plan zal ook de locatie van de nieuwbouw aangeven.

Het resultaat van de schets op schaal van de omgeving en het plan op campusschaal zal ingezet worden als leidraad voor de concrete bouwopdracht om de capaciteit uit te breiden.

'Het ontwerp- en studieteam wordt nog dit jaar aangesteld en start begin januari aan de opdracht. De structuurschets en het inrichtingsplan moeten klaar zijn tegen midden 2020. Daarna kan de architectuuropdracht voor de bijkomende plaatsen starten.' Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent 

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL