Financiële steun voor 31 projecten in kader Van Eyck-jaar

Van Eyck engel.jpg
  • jpg

De Stad Gent verleent extra financiële steun aan 31 initiatieven die het themajaar 'OMG! Van Eyck was here' in 2020 mee zullen vormgeven. Het gaat om een bedrag van in totaal ongeveer 500.000 euro. De initiatieven hebben oog voor diverse leeftijden en diversiteit: vele vinden plaats in het centrum, maar er zijn er ook gepland in de deelgemeenten en wijken.

Uitstraling buiten de stadsgrenzen

In 2020 brengt Gent met het cultureel-toeristische themajaar 'OMG! Van Eyck was here' een jaar lang hulde aan Jan Van Eyck. De Stad Gent voorziet niet alleen een eigen programmatie, maar wil ook verschillende initiatiefnemers uit de culturele, toeristische en economische sectoren de kans geven om het themajaar mee vorm te geven. Daarom werd binnen het bestaande stadsmarketingfonds een extra subsidielijn opgericht. Begin 2019 maakte de Stad bekend dat initiatieven met uitstraling buiten de stadsgrenzen een beroep kunnen doen op die subsidies.

'Het Van Eyck-jaar geven we samen vorm met tal van organisaties actief in onze stad. Zo zorgen ze mee voor een bredere internationale uitstraling van het themajaar.' Mathias De Clercq, burgemeester

57 aanvragen, 31 goedgekeurd

De Stad Gent ontving in totaal 57 projectaanvragen voor een ondersteuning via het stadsmarketingfonds. In de eerste ronde 24 dossiers, in de tweede ronde 33. Een ambtelijke jury met de algemeen directeur als voorzitter beoordeelde de aanvragen. Van de 57 aanvragen werden er uiteindelijk 31 goedgekeurd.  Gisteren, op donderdag 14 november 2019, keurde het schepencollege de laatste juryadviezen goed. In totaal zal de Stad ongeveer 500.000 euro steun verlenen aan 31 goedgekeurde projecten.

Mix met oog voor diversiteit

'In 2020 verandert onze Arteveldestad in een Van Eyck-stad! Het Van Eyck-jaar verbindt organisaties en verenigingen doorheen de hele stad en de deelgemeenten, waardoor het themajaar een project wordt van én voor alle Gentenaars.' Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Mede dankzij de steun van het stadsmarketingfonds zullen inwoners én bezoekers in 2020 kunnen genieten van een mooie mix aan activiteiten. Het gaat niet alleen om tentoonstellingen, theatervoorstellingen, beeldende kunst en andere culturele activiteiten, maar ook om sportprojecten, lezingen, tv-programma's en zelfs heel verrassende zaken, zoals een project dat in workshops en een expositie de brug legt tussen biotech en kunst. De initiatieven hebben oog voor diverse leeftijden en diversiteit: vele vinden plaats in het centrum, maar er zijn er ook gepland in de deelgemeenten en wijken.

In de bijlage vind je een volledig overzicht van alle 31 initiatieven die steun van de Stad krijgen. De activiteiten die een subsidie kregen in de eerste ronde staan al vermeld op de 'OMG! Van Eyck was here'- website en in de programmabrochure. Begin 2020 plant het stadsbestuur een nieuwe versie van die brochure.

Overzicht ondersteunde activiteiten Stadsmarketingfonds Van Eyck.pdf
Overzicht ondersteunde activiteiten Stadsmarketingfonds Van Eyck.pdf
  • pdf

Andere financiële ondersteuning

Kleinere Gentse initiatieven van individuele artiesten of culturele organisaties die in het kader van het Van Eyck-jaar toch nog een activiteit op poten willen zetten, kunnen nog een beroep doen op culturele projectsubsidies. Zowel opkomend talent als gevestigde waarden komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze in Gent gevestigd zijn en het project buiten hun reguliere werking valt.

Favicon for stad.gent Voor meer informatie over culturele projectsubsidies  stad.gent

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abboneer handmatig met de Atom URL