Toerisme op een kantelpunt: Stad Gent lanceert inspraaktraject

338206 dsc 3512 dc6f7a original 1573731195

Het toerisme in Gent zal de komende jaren sterk toenemen. Daarom start de Stad Gent op donderdag 21 november 2019 met het inspraaktraject 'Toerisme van de toekomst'. Drie sessies en workshops moeten leiden tot aanbevelingen voor de beleidsnota toerisme, voorzien in mei 2020. De inzet: wil Gent een toeristenstad worden, of een stad met toeristen zijn?

Evenwicht en draagkracht

De verwachte stijging van het aantal toeristen verhoogt de druk op de stad. Toeristen hebben een impact op de drukte op de Gentse straten en pleinen, appartementen verhuurd aan toeristen zetten extra druk op de woonmarkt. En hoe verzoenen we toerisme met duurzaamheid en ecologie? Aan de andere kant zorgt toerisme voor werkgelegenheid, voor extra sfeer in de stad en voor inkomsten die aangewend worden om een aantrekkelijke stad te blijven. Hoe kunnen we het evenwicht houden tussen toerisme enerzijds en de draagkracht van de stad en het draagvlak voor toerisme bij de Gentenaars anderzijds?

'We willen de meerwaarde van toerisme vasthouden en tegelijkertijd de extra druk van toerisme op Gent in goede banen leiden. Een hele uitdaging die ik graag samen met de Gentenaars en de lokale toeristische sector aanpak.'

Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Uitdagingen en oplossingen

Het inspraaktraject verloopt in drie stappen.

  1. Inspiratiesessie op 21 november 2019. De deelnemers krijgen inzicht in de impact van en de voorspellingen over het toerisme in Gent. Daarna wordt dieper ingegaan op de uitdagingen voor de Stad Gent. Tot slot geven de deelnemers aan welke uitdagingen als het meest prioritair aangevoeld worden. (Meer informatie hierover in de bijlage onderaan.)
  2. Bespreking resultaten bewonersonderzoek op 22 januari 2020. De bekendmaking en bespreking van de resultaten van het bewonersonderzoek rond toerisme in de verschillende Vlaamse Kunststeden. Welke evolutie is er sinds de nulmeting van 2017, specifiek wat betreft het draagvlak voor toerisme in Gent? Wat betekent dit voor de toekomst?
  3. Workshops om te komen tot beleidsaanbevelingen in februari 2020. Op basis van de eerste twee sessies worden vijf prioritaire thema's in de diepte uitgewerkt. Dat gebeurt in workshops, samen met Gentenaars en vertegenwoordigers uit de lokale toeristische sector.

De inzichten uit het inspraaktraject dienen als input voor de beleidsnota toerisme. Die wordt voorgesteld op de gemeenteraad van mei. Onmiddellijk daarna wordt de nota in een open sessie toegelicht aan alle geïnteresseerden.

Contact

Bevoegd

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.