90 kinderen en hun ouders schrijven samen één verhaal voor slotfeest Vertelfestival

339221 kamishibai2 b36339 original 1574860242

Het project 'De Verhalenmixer' laat zo'n 90 kinderen uit Sint-Amandsberg en de wijk Dampoort samen met hun ouders aan één verhaal werken. Het eindresultaat wordt zowel live als digitaal getoond op het slotfeest van het Vertelfestival. Met dit project wil het Onderwijscentrum de samenwerking tussen ouders en school stimuleren.

In heel wat Gentse wijken is het ondertussen een traditie: Brede School (Onderwijscentrum Gent) en de Bibliotheek die samen een Vertelfestival organiseren. Professionele vertellers komen tijdens de schooluren verhalen vertellen in de klas, in de bibliotheek of in Theater Scala. Ook dit jaar stonden in november heel wat vertelmomenten op het programma.

Talent kinderen en ouders

Het Onderwijscentrum wil ook niet voorbijgaan aan het talent dat aanwezig is bij kinderen en ouders zelf. Daarom organiseert Brede School voor de derde keer het project De Verhalenmixer. Dit project, in samenwerking met jeugdauteur en illustrator Veerle Derave en de vzw Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang, biedt kinderen en ouders uit Sint-Amandsberg en de wijk rond de Dampoort de kans om samen een verhaal te bedenken en vorm te geven.

Verteltheater

Vier klassen doen dit jaar mee aan De Verhalenmixer, met in totaal ongeveer 90 kinderen: drie klassen van het tweede leerjaar van VBS De Visitatie en één klas (eerste en tweede leerjaar) van Freinetschool Het Tandwiel. Het project vindt plaats tijdens de schooluren en start met een infomoment voor ouders. Daarna volgen workshops voor kinderen en ouders om tot een verhaal te komen. Het scenario, de illustraties, de soundtrack en de stemmen worden in de drie sessies uitgewerkt tot een digitale kamishibai, een vorm van Japans verteltheater, die op het slotfeest in de bibliotheek van Sint-Amandsberg gebracht wordt.

Met dit project wil het Onderwijscentrum ouders en kinderen uit de buurt samenbrengen en de samenwerking tussen ouders en school stimuleren en aanmoedigen.

Contact

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Betrokken

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.