Nieuw fiets- en wandelpad verbindt Corneel Heymanslaan en R4

Fietspad E17.jpg
  • jpg

Het nieuwe fiets- en wandelpad dat de Corneel Heymanslaan en het fietspad langs de R4 verbindt, is op maandag 16 december 2019 officieel in gebruik genomen.

Nieuwe verbinding

Het nieuwe fiets- en wandelpad loopt parallel met de E17 en het UZ Gent. Het geeft voetgangers en fietsers een veilige en vlotte verbinding tussen de Corneel Heymanslaan en het fietspad langs de R4. Het pad verbindt ook de woonwijk Nieuw Gent en de groenstructuren langs de Leebeek. Het is een belangrijke toegangsweg voor de bedrijven daar. Vrijliggende fiets- en wandelpaden zijn belangrijke schakels in de bereikbaarheid van woonwijken en bedrijven. Ze dragen bij aan het veiligheidsgevoel en het fietscomfort. Het pad is 2,5 meter breed, 965 meter lang en is uitgevoerd in beton. De Stad Gent zoekt nog naar een geschikte straatnaam.

'Fietsers en voetgangers hebben recht op veilige infrastructuur. Door de nieuwe verbinding creΓ«ren we alweer een schakel in ons netwerk dat zowel door bewoners als bedrijven in de buurt kan worden gebruikt. Op die manier stimuleren we mensen om zich op een duurzame en actieve manier te verplaatsen.' Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Kruising met ontsluitingsweg van Coca-Cola

In 2022 begint de Stad Gent met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor de Coca-Cola-site. Die weg zal ervoor zorgen dat het vrachtverkeer niet langer langs de Gestichtstraat zal rijden. Beide projecten zijn op elkaar afgestemd en er zal een veilige kruising worden voorzien tussen de fietsverbinding en de ontsluitingsweg.

Fietspad CH.png
  • png

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL