Nieuw fiets- en wandelpad verbindt Corneel Heymanslaan en R4

340681 fietspad%20e17 c64daa large 1576248418

Het nieuwe fiets- en wandelpad dat de Corneel Heymanslaan en het fietspad langs de R4 verbindt, is op maandag 16 december 2019 officieel in gebruik genomen.

Nieuwe verbinding

Het nieuwe fiets- en wandelpad loopt parallel met de E17 en het UZ Gent. Het geeft voetgangers en fietsers een veilige en vlotte verbinding tussen de Corneel Heymanslaan en het fietspad langs de R4. Het pad verbindt ook de woonwijk Nieuw Gent en de groenstructuren langs de Leebeek. Het is een belangrijke toegangsweg voor de bedrijven daar. Vrijliggende fiets- en wandelpaden zijn belangrijke schakels in de bereikbaarheid van woonwijken en bedrijven. Ze dragen bij aan het veiligheidsgevoel en het fietscomfort. Het pad is 2,5 meter breed, 965 meter lang en is uitgevoerd in beton. De Stad Gent zoekt nog naar een geschikte straatnaam.

'Fietsers en voetgangers hebben recht op veilige infrastructuur. Door de nieuwe verbinding creƫren we alweer een schakel in ons netwerk dat zowel door bewoners als bedrijven in de buurt kan worden gebruikt. Op die manier stimuleren we mensen om zich op een duurzame en actieve manier te verplaatsen.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Kruising met ontsluitingsweg van Coca-Cola

In 2022 begint de Stad Gent met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor de Coca-Cola-site. Die weg zal ervoor zorgen dat het vrachtverkeer niet langer langs de Gestichtstraat zal rijden. Beide projecten zijn op elkaar afgestemd en er zal een veilige kruising worden voorzien tussen de fietsverbinding en de ontsluitingsweg.

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.