835.000 euro voor drie Gentse smart city-projecten

340526 city of things 910x510 4acaca large 1576138540

Drie Gentse projecten voor het uitwerken van smart city-oplossingen halen samen 835.000 euro binnen na de oproep 'City of Things' van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Via technologie worden beleidsbeslissingen toegankelijker gemaakt en huizen nog energiezuiniger en wordt het veiligheidsgevoel in de Rabotwijk verstevigd.

In juni 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen de oproep 'City of Things' om Vlaamse steden en gemeenten de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-toepassingen. Het trekt daarvoor 4 miljoen euro uit. De Stad Gent diende drie dossiers in: een project om beleidsbeslissingen toegankelijker te maken, een project dat onze huizen nog energiezuiniger maakt en een project dat het veiligheidsgevoel in de Rabotwijk verstevigt. In totaal werden 13 projecten goedgekeurd, waaronder de drie Gentse voorstellen.

Proactieve openbaarheid van bestuur

De Stad Gent wil de omslag maken naar actieve openbaarheid van bestuur. In dat opzicht diende de Dienst Data en Informatie in samenwerking met de Dienst Bestuursondersteuning en Digipolis een project in onder de noemer 'Proactieve Openbaarheid van Bestuur aan de hand van Linked Open Data'. Concreet gaat het om het beter en gerichter ontsluiten van bestuursinformatie. Zo zal de burger bijvoorbeeld actief op de hoogte gehouden worden van bestuursbeslissingen en van thema's of onderwerpen in zijn of haar interesseveld.

Monitoring energetische renovaties

De Stad Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Het energieverbruik van woningen zorgt voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot. Om onze klimaatambities te realiseren, heeft Gent met de Energiecentrale een krachtig middel om de Gentenaars gratis renovatieadvies aan te bieden en om hen te begeleiden in het energiezuinig maken van de woning. Met het ingediende project wil de Energiecentrale beter monitoren wat de impact is van energetische renovaties. Via een dashboard zullen de Gentenaars hun energieverbruik voor en na de werken kunnen opvolgen en motiveren om verdere ingrepen te doen. Door data ter beschikking te stellen, wil de Energiecentrale nog meer Gentenaars overtuigen om hun woning energiezuinig te maken.

Versterken veiligheidsgevoel Rabotwijk

Vanuit de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Dienst Beleidsparticipatie werd een project ingediend om het veiligheidsgevoel en het sociaal weefsel in en rond de hoogbouw in de Gentse Rabotwijk te versterken aan de hand van technologische ingrepen. Het gaat om het inzetten van sensoren om het welzijn en veiligheidsgevoel te verhogen, aantrekkelijke en veilige toegangen tot de woontorens, lokale digitale netwerken, slim aansturen van verlichting en toepassen van 'gamification' en 'nudging' om het gedrag van bewoners positief te beïnvloeden.

Contact

Bevoegd

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail burgemeester.declercq@stad.gent

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

 • Medium square tine heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 31,
  e-mail schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.