Beleidsnota Publiekszaken: voor een meer digitale en efficiëntere dienstverlening

loket.jpg
  • jpg

Het uitrollen van het werken op afspraak aan loketten, een groter digitaal aanbod, Gentinfo bereikbaar maken via nieuwe kanalen en een centraal KAFKA-meldpunt voor klachten, het zijn maar enkele voorbeelden van hoe de dienstverlening van de Stad Gent de komende jaren nog efficiënter en klantvriendelijker wordt.  

Een stedenbouwkundige vergunning als je wil verbouwen, een eerste bewonerskaart, advies voor startende ondernemers of een reispas. Het zijn een paar voorbeelden van dienstverlening waarvoor Gentenaars naar de loketten van de Stad kunnen of moeten komen. 

'Deze loketwerking is de kerntaak van een lokale overheid. En die willen we zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk uitvoeren. De steeds bredere waaier aan communicatie- en online mogelijkheden willen we zo goed mogelijk benutten om de Gentenaars, onze klanten, nog beter te helpen.' Sofie Bracke, schepen van Publiekszaken 

Hoe loketten in Gent zich organiseren, wordt door de Dienst Publiekszaken bekeken. In de beleidsnota Publiekszaken staan in totaal meer dan 30 acties om die dienstverlening de komende jaren nog efficiënter en klantvriendelijker te maken. Hieronder vind je vier voorbeelden.

1. Het afsprakensysteem wordt algemene regel  

Bij het eerste onthaal, een algemene vraag of bij een eerste intake bij het OCMW zal de Gentenaar altijd zonder afspraak terecht kunnen. Maar voor meer individuele dienstverlening wordt op afspraak gewerkt. Die afspraak kan online, via telefoon of fysiek via een GentinfoPunt gemaakt worden. 

2. Er komt een KAFKA-meldpunt

De Gentenaar moet kunnen melden hoe de dienstverlening van de Stad beter kan. Daarom wordt een fysiek én online centraal KAFKA-meldpunt opgericht waar klanten suggesties voor administratieve vereenvoudiging kunnen doen.

3. Groter digitaal aanbod

Het aanbod aan gebruiksvriendelijke online dienstverlening wordt vergroot zodat steeds meer burgers ervoor kiezen om hun verrichtingen online te doen. Zo zullen klanten gemakkelijk en snel online kunnen reserveren en betalen en digitaal documenten ondertekenen. Gentinfo blijft via verschillende kanalen bereikbaar. Er wordt ook gekeken of nieuwe communicatievormen zoals bijvoorbeeld Whatsapp gebruikt kunnen worden. Gentenaars die het moeilijker hebben met die digitalisering worden geholpen. 

4. Het nieuwe Stadskantoor en decentrale dienstverlening 

Deze legislatuur opent het nieuwe Stadskantoor de deuren, een moderne locatie waar alle dienstverlening van de Groep Gent gebundeld wordt. De burger wordt warm ontvangen en persoonlijk begeleid in de open onthaalzone door een informatiemedewerker. Burgers kunnen ook terecht aan de snelbalie om documenten op te halen of op afspraak aan een themabalie. Er komt in de voormalige bibliotheek ook een nieuw informatiecentrum en een stadswinkel. Naast dit centrale Stadskantoor wordt ook verder ingezet op dienstverlening in de Gentse wijken. Deze legislatuur komen er nieuwe wijkkantoren in Rabot, Oostakker en Gentbrugge. Voor Sint-Denijs-Westrem worden de eerste plannen opgemaakt. Ook voor de rest van de Gentse wijken wordt gekeken waar nog behoeftes zijn en welke dienstverlening van de Stad onder één dak kan worden gebracht.

'Dienst Publiekszaken werd dit jaar specifiek opgericht om, los van de verschillende diensten, de dienstverlening naar de Gentenaar efficiënter en eenduidiger te maken. Met deze beleidsnota moet de burger over vijf jaar zeker het verschil voelen.' Sofie Bracke, schepen van Publiekszaken 

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen