Aangepaste plannen station Gent-Sint-Pieters klaar

343541 stationgsp bovenaanzicht 5a573e original 1579873408

De plannen voor de verbouwingen aan het station Gent-Sint-Pieters zijn bijgestuurd. Dankzij een constructieve samenwerking tussen de projectpartners is er een kwalitatieve oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassingen aan het stationsontwerp. Voor de reiziger staan toegankelijkheid, functionaliteit en comfort voorop. De nieuwe hoge dakstructuur zal architecturaal aansluiten op het reeds verbouwde deel. Het aantal fietsenstallingen verhoogt van 13.500 naar 17.000 plaatsen. Zonnepanelen op het dak en het gebruik van energiebesparende maatregelen zoals warmtepompen, energierecuperatie, ledverlichting enzovoort zullen van het station Gent-Sint-Pieters een duurzaam gebouw maken.

Nieuwe overkapping

De NMBS heeft samen met de Gentse stadsbouwmeester en een aantal stadsdiensten gezocht naar een functionele, mooie en betaalbare oplossing voor het dak van het station. Dit heeft geleid tot een kostenefficiënt ontwerp met een nieuwe hoge dakstructuur die architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping. Met deze volwaardige overkapping wordt het comfort van de reizigers in alle weersomstandigheden opnieuw gegarandeerd. Bovendien zullen op het nieuwe dak zonnepanelen worden geplaatst.

Fietsenstallingen

Door het beter benutten van de beschikbare ruimte en door meer gebruik te maken van etagerekken kan de voorziene capaciteit opgetrokken worden van 13.500 naar 17.000 fietsplaatsen. Een goed beheer en een performant fietsdetectiesysteem moet een comfortabele overstap van fiets naar trein mogelijk maken.

De fietsenstalling is verdeeld over een oostelijke en een westelijke fietsenstalling. De oostelijke fietsenstalling loopt van de Prinses Clementinalaan (ter hoogte van het huidige Infopunt) naar de Sint-Denijslaan. Dit sluit aan op de fietsstraten van de A. Musschestraat en Sint-Denijslaan. De westelijke fietsenstalling loopt van het busstation tot aan de Sint-Denijslaan/Voskenslaan. Ze is al deels in gebruik en zal op termijn via een fietsbrug aansluiten op de hoofdfietsroute Westerringspoor. De toegang aan de kant Voskenslaan wordt steeds belangrijker door de ontwikkelingen van bedrijven aan de zuidkant van Gent.

Reizigerstunnel

Het tramstation en het busstation worden gerealiseerd zoals gepland. Een reizigerstunnel onder het tramstation wordt evenwel geschrapt. In overleg met De Lijn wordt een plan uitgewerkt zodat reizigers de tramsporen bovengronds op een veilige manier kunnen kruisen.

Verdere aanpak

Alle projectpartners staan nu achter de vooropgestelde wijzigingen aan het ontwerp. Ze stellen alles in het werk om voor de zomer 2020 de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Daarna volgt het openbaar onderzoek. Eenmaal de aannemer is aangesteld, volgt nog een studiefase. De opstart van de werken wordt voorzien na de zomer van 2021. De streefdatum voor het einde van de werken blijft eind 2027.

Contact

Bevoegd

  • Medium square 20190104 av mathias de clercq

    Mathias De Clercq

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail burgemeester.declercq@stad.gent

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.