Unieke gashouders op Tondeliersite worden trekpleister voor nieuwe wijk

356930 image20 06 15 16 59 14 58 00005 2ffd41 large 1592311229

De Stad Gent ontvangt een subsidiepremie van 3 miljoen euro van de Vlaamse Overheid om de restauratie van twee monumentale gashouders op de Tondelier-site mogelijk te maken. Het zijn de laatste exemplaren in Vlaanderen. De gashouders worden geïntegreerd in het nieuwe park. Begin 2021 worden de werken afgerond.

Volledige integratie

Eén van de twee gashouders wordt volledig gerestaureerd met oorspronkelijke materialen gerecupereerd uit de tweede gashouder. De iconische metalen bovenstructuur van de pijlers wordt weggehaald en vernieuwd. De gashouder zelf wordt deels opengesteld voor het publiek door bovenin een deel van het dak weg te laten. Een bezoeker zal zo van buitenaf naar de oorspronkelijke houten balkstructuren in de gashouder kunnen kijken.

De tweede gashouder wordt volledig in het nieuwe park geïntegreerd en wordt een hotspot voor zomerse picknicks en kleine buurtevenementen. De kuip wordt met aarde gevuld en de hellingen worden opnieuw aangelegd. De bovenste rand van de bakstenen kuip wordt een zitbank en de heuvel wordt ingezaaid met gras.

'De gashouders zijn een majestueus overblijfsel van de laatste gasfabriek van Gent, gebouwd in 1880. Vroeger vond je ze overal, vandaag zijn het de enige twee overgebleven gashouders in Vlaanderen. Tien jaar geleden werden de eerste stappen gezet om de gashouders te restaureren en te integreren in een nieuw park. Begin 2021 zal de restauratie rond zijn. Het wordt een site om te koesteren en trots op te zijn.'

Annelies Storms, schepen van Facility Management

'Het park en de integratie van de gashouders zijn ontegensprekelijk een meerwaarde voor het stadsontwikkelingsproject Tondelier waarmee we tegen 2027 een volledig nieuwe hedendaagse stadswijk, met veel ruimte, licht en groen willen neerzetten.'

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling

Historiek

De gashouders waren een opslagplaats voor 'lichtgas', dat in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw gebruikt werd om de lichten in Gent brandende te houden. De 'tondeliers' staken hiermee de lantaarns in de straat aan. De Stad Gent kocht de fabriek in 1900, in 1940 stopte de gasproductie op de Tondeliersite om te verhuizen naar de Farmanstraat. Gent produceerde tot 1963 zijn eigen gas, daarna werden de gashouders nog even gebruikt als opslagplaats en distributiecentrum.

'De gashouders zijn een bewijs van het industriële verleden van Gent. Het is belangrijk dat die industriële geschiedenis bewaard wordt. Met deze restauratie krijgen we er een uniek monument bij.'

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Monumenten

De gasfabriek werd uiteindelijk gesloopt in 1981, enkel de twee gashouders en hun pomphuisjes bleven bewaard. In 1995 werden de gashouders beschermd als monument voor hun industrieel-archeologische waarde. Vroeger waren in heel Vlaanderen gasfabrieken met gashouders terug te vinden. Deze twee gashouders zijn de enige herinnering aan die fase in onze industriële ontwikkeling.

Premie van de Vlaamse Overheid

De Stad Gent ontvangt van het Agentschap Onroerend Erfgoed een premie van 3 miljoen euro voor de restauratie van de gashouders, bijna de helft van het geraamde budget. Minister Matthias Diependaele ondertekende de overeenkomst op de site op maandag 22 juni 2020.

'Het is mooi dat dit industriële erfgoed een plaatsje krijgt in de ontwikkeling van de Tondeliersite in Gent. Het zijn staaltjes van technisch vernuft, tegelijkertijd simpel en geniaal. De in elkaar schuivende telescopische cilinders zitten zeven meter onder de grond, als een duikersklok in het water. Dankzij de restauratie van dit erfgoed wordt deze techniek voor toekomstige generaties bewaard.'

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

Praktisch

Einde werken voorzien begin 2021.

Kostprijs: 6.085.215 euro, inclusief btw.

Aannemer: TM Denys-Aelterman.

Architect: Avapartners Architects & Planners

Contact

Bevoegd

 • Medium square annelies storms

  Annelies Storms

  Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.