Huis van Alijn kreeg al talloze reacties, maar zoekt nog laatste lichting miliciens

345141 gezocht%20miliciens%20van%20de%20laatste%20lichting 9f6d51 large 1581511443

Het Huis van Alijn is in het kader van de expo 'Mijn Legerdienst' nog op zoek naar foto’s, souvenirs en verhalen over de legerdienst in de jaren 90 om op te nemen in de (digitale) collectie. Het museum kreeg al tal van reacties en materiaal over de jaren 60, 70 en 80, maar zoekt nog aandenkens van de laatste lichting Belgische miliciens.

Exact 25 jaar geleden

Vandaag, op 28 februari 2020, is het dag op dag 25 jaar geleden dat de laatste dienstplichtigen in België officieel afzwaaiden in het bijzijn van toenmalig minister van Defensie Karel Pinxten. De verplichte legerdienst was na 86 jaar officieel verleden tijd. De expo 'Mijn Legerdienst' in het Huis van Alijn, die nog loopt tot 26 april 2020, vertelt het verhaal van de Belgische miliciens aan de hand van objecten, foto’s, video, geluid en verhalen. Getuigenissen, persoonlijke fotoalbums, intieme briefwisseling of een stripverhaal van een milicien, het zijn allemaal unieke documenten die illustreren hoe de legerdienst beleefd werd.

'Op 28 februari zwaaiden de laatste dienstplichtigen 25 jaar geleden af. Dat het onderwerp sterk leeft bij verschillende generaties, blijkt uit de bezoekerscijfers: maar liefst 17.405 mensen bezochten al de tentoonstelling, die nog loopt tot 26 april. Voor een goede ontsluiting van de collectie roepen we nu de hulp in van de miliciens uit die laatste lichtingen.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur

Laatste miliciens gezocht

Het Huis van Alijn is nog op zoek naar foto’s, souvenirs en verhalen over de legerdienst in de jaren 90 en roept op om die te mailen naar info@huisvanalijn.be. Het museum bekijkt of het materiaal een plek kan krijgen in de collectie en zal een selectie ervan tonen op www.huisvanalijn.be. Foto’s worden gescand in het museum, de originelen worden daarna teruggegeven.

'Het valt op dat er veel mensen souvenirs aan de legerdienst bewaren: fotoalbums en documenten, correspondentie en legeruitrusting, maar ook beeldjes van de Dom van Keulen of sigarettenkokers met de kaart van de BSD. We krijgen voornamelijk reacties en materiaal binnen van ex-miliciens uit de jaren 60, 70 en 80. Verhalen, fotomateriaal en documenten van de laatste jaren hebben we zo goed als niet.'

Marie Vandecaveye, curator expo Mijn Legerdienst

Speciale sfeer

Er heerste een speciale sfeer tijdens de laatste jaren van de dienstplicht. Al op 8 januari 1993 schortte minister van Defensie Leo Delcroix (CVP) de dienstplicht op. Het terugtrekken van de Belgische strijdkrachten uit Duitsland ging van start en in de Belgische kazernes passeerden de laatste miliciens. Discussies over de dienstplicht laaiden toen al een tijd hoog op. Er was veel onduidelijkheid. De dienstplicht leek een eindig verhaal, maar moest toch nog vervuld worden, wat bij velen vragen opriep over het nut ervan.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.