Resultaten controleacties Politie Gent - januari 2020

345304 20190117 140104 39ee06 large 1581605041

In de loop van de maand januari 2020 organiseerde Politie Gent 41 verkeerscontroles. In totaal werden 1.019 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand januari 2020 voerde Politie Gent 18 controles uit rond alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden er 6.804 alcoholsamplings afgenomen.

  • 56 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 8 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • 35 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
  • 6.713 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

 

Er werden 70 speekseltesten afgenomen. 28 bestuurders bleken onder invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. 7 bestuurders bleken geen houder of drager van een rijbewijs, daarom werd hun voertuig voor 12 uur ingehouden.

 

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 22 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in januari 2020 acht snelheidscontrole met interceptie. Tijdens deze acties werden 7.214 voertuigen gecontroleerd waarvan er 577 (8%) te snel reden. 17 rijbewijzen werden ingetrokken wegens overdreven snelheid.

Controles gordeldracht en gsm-gebruik

Tijdens de maand januari 2020 werden op het Gentse grondgebied twee controleactie rond gordeldracht en gsm-gebruik georganiseerd.

 

Er werden 33 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. 25 personen vlogen op de bon omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

 

In de maand januari 2020 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 9 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 64 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 141 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (25 keer)
  2. Parkeren/stilstaan op de oversteekplaatsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen (16 keer)
  3. Stilstaan of parkeren op trottoirs (15 keer)

Controle boorddocumenten

In januari 2020 voerde de Gentse politie één controle op boorddocumenten uit. Daarbij werden 7 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld.

Controle zwaar en bezoldigd vervoer en taxi’s

In januari 2020 voerde de Verkeersdienst één controle op bezoldigd zakenvervoer uit. Er werden 15 voertuigen gecontroleerd en 9 overtredingen vastgesteld.

Fietscontroles

In de maand januari 2020 werden twee controleacties gericht op fietsers georganiseerd. Deze controles zijn vooral gericht op goed werkende fietsverlichting, het respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen.

Er werden twee overtredingen vastgesteld van fietsers die het verkeersbord C1 / C11 (verboden rijrichting) negeerden. 8 fietsers kregen een boete omdat ze door een rood verkeerslicht reden. 12 fietsers waren niet of onvoldoende verlicht.

 

 Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.