Recordaantal nieuwe fietsenstallingen voor Rabot-Blaisantvest

347380 fietsencentrum 933985 large 1582280178

De wijk Rabot krijgt 626 extra fietsparkeerplaatsen, waarvan 578 voor standaardfietsen en 48 voor niet-standaardfietsen. Nooit eerder kreeg een wijk zoveel nieuwe stallingen.

Omdat het aantal fietsers ook in de Gentse wijken blijft toenemen, installeert de Stad Gent al geruime tijd meer fietsenstallingen. De Stad wil in de binnenstad en binnen de 19de-eeuwse gordel elke inwoner een openbare fietsenstalling aanbieden op een afstand van maximaal 100 meter. Nu is het de beurt aan de Rabotwijk. De buurt krijgt maar liefst 626 fietsparkeerplaatsen, waarvan 578 voor standaardfietsen en 48 voor niet-standaardfietsen. Nooit eerder werden er in een wijk zoveel nieuwe stallingen geplaatst.

Evenwicht vinden

De wijk Rabot heeft een groot tekort aan openbare fietsenstallingen. Tegelijkertijd is er weinig ruimte om stallingen te plaatsen. De straten zijn smal, de autoparkeerdruk is hoog en er zijn weinig tot geen brede voetpaden of voetpaduitstulpingen waarop een stalling kan. Ruimte vinden in deze dichtbebouwde en dichtbevolkte buurt was een uitdaging. Toch blijft na de plaatsing van de nieuwe stallingen ruim 97% van de in totaal 2.100 beschikbare publieke autoparkeerplaatsen behouden.

'In een dichtbevolkte buurt zoals het Rabot is de vraag naar parkeerplaatsen voor fietsers én auto's zeer hoog. We proberen daar altijd een evenwicht in te vinden.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Parkeerplatform

Wie zijn fiets of auto liever binnen parkeert, kan een kijkje nemen op het parkeerplatform. Een snelle blik op de interactieve kaart leert dat er in de Rabotwijk momenteel meer dan 300 autostandplaatsen en/of garageboxen te huur zijn. Het digitale parkeerplatform biedt een overzicht van alle beschikbare publieke en private parkeerplaatsen weg van de straat, en brengt de bewoners en de eigenaar of verhuurder van de parkeerplaats met elkaar in contact.

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.