Nu ook Franstalige editie van tentoonstellingscatalogus Van Eyck

347530 catalogus2 be8679 large 1582536899

Na een Duitstalige en Engelstalige versie komt er nu ook een Franstalige editie van de catalogus van de tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie'. Daarvoor slaan het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) en uitgeverij Hannibal de handen in elkaar. Het vertaalwerk is gestart, het boek zal tegen 20 april 2020 in de museumshop liggen.

Eigen initiatief

De tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' in het MSK lokt bezoekers van overal ter wereld. De catalogus van de tentoonstelling kreeg eerder al een Duitstalige en Engelstalige editie, maar een Franstalige ontbrak nog. Want ondanks gesprekken met de Franstalige uitgeversmarkt werd bij de start van de ontwikkeling van het lijvige tentoonstellingsboek geen co-editeur gevonden voor een Franstalige editie. Nu slaan het MSK en uitgeverij Hannibal de handen in elkaar om deze publicatie te realiseren.

'Al van bij de opening van de tentoonstelling bleek de interesse voor een Franstalige editie groter dan de Franse marktspelers zelf hadden ingeschat. Meteen illustreerde het ook hoezeer de tentoonstelling én Jan van Eyck leven, over de taal- en landsgrenzen heen. Daarom nemen we nu samen met de uitgever zelf het initiatief om ook een Franstalige editie te ontwikkelen.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur en voorzitter van AGB Kunsten en Design

Voorintekenlijst

Het vertaalwerk voor de catalogus is ondertussen gestart. Daarna volgen de vormgeving en de druk. Het MSK verwacht dat het boek tegen 20 april in de museumshop zal liggen. Intussen kunnen geïnteresseerden zich in de museumshop inschrijven via een voorintekenlijst en hun exemplaar nu al aankopen voor kosteloze verzending aan huis zodra het boek er is.

Praktisch

‘Van Eyck. Une Révolution optique’ zal verdeeld worden in Frankrijk en Franstalig België vanaf 20 april. De voorverkoop start vanaf komend weekend in de MSK-museumshop en op de website van de uitgeverij, www.hannibalpublishing.com. De kostprijs van de Franstalige editie is dezelfde als van de overige anderstalige edities: 69,95 euro. De Amerikaanse release van het boek is voorzien voor 5 mei.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Betrokken

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.