217763 standaard%20persuitnodiging 03de8a large 1468482685

Eerste dialoogmoment over levensbeschouwing in de zorg op vrijdag 6 maart 2020 vanaf 18 uur

Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor het panelgesprek over levensbeschouwing in de zorg op vrijdag 6 maart 2020 vanaf 18 uur in het AZ Sint-Lucas. Het is een organisatie van de Stad Gent in samenwerking met de Gentse Gezondheidsraad, Voem vzw en Orbit vzw.

De Stad brengt de levensbeschouwelijke gemeenschappen in Gent al twee keer per jaar samen tijdens ontmoetingsmomenten. Nu organiseert de Stad voor het eerst ook dialoogmomenten waar vertegenwoordigers van die gemeenschappen met elkaar in gesprek gaan over concrete thema's. Bestaande initiatieven zoals Profundo, dat op wijkniveau ontmoetingen tussen levensbeschouwingen organiseert, krijgen nu ook ondersteuning.

Programma

  • 18 uur: onthaal met broodjes
  • 18.45 uur: verwelkoming door schepen Rudy Coddens
  • 18.50 uur: panelgesprek met sprekers Mohamed Ben Haddou (psycholoog – vzw Averroes), Bert Vanderhaegen (aalmoezenier UZ Gent), Kathleen Van Steenkiste (moreel consulent Huis van de Mens) en Nancy Criel (hoofd palliatieve zorg AZ Sint-Lucas), Els Goethals van Artevelde Hogeschool modereert
  • 19.45 uur : pauze
  • 20.05 uur : vervolg panelgesprek met mogelijkheid tot vragen uit het publiek
  • 21 uur: dankwoord door schepen Astrid De Bruycker
  • 21.15 uur: netwerkmoment

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.