Meer geld en nieuw reglement voor evenementen tijdens Gentse Feesten

348793 gentsefeesten 562a09 original 1583415211

De Stad Gent lanceert op 25 maart 2020 een nieuw subsidiereglement om de talloze initiatieven tijdens de Gentse Feesten te ondersteunen. Organisatoren van activiteiten kunnen tot 7.500 euro krijgen om hun project te helpen realiseren. Het totale subsidiebedrag wordt opgetrokken van 150.000 euro naar 200.000 euro per editie.

Evenwicht tussen traditie en vernieuwing

Naast de vaste programmatie op de kernpleinen worden tijdens de Gentse Feesten ook voorstellingen, concerten, lezingen en andere initiatieven georganiseerd op het openbaar domein of in zalen. Met een nieuw subsidiereglement voor de periode 2020-2025 wil de Stad Gent de kwaliteit van dat aanbod nog verhogen en impulsen geven aan eigen creatie en vernieuwing. Het budget wordt opgetrokken van 150.000 euro naar 200.000 euro per editie.

'De Gentse Feesten zijn één groot feest, maar vooral ook het grootste culturele ontdekkingsfestival in Europa. De talloze initiatieven verspreid over de stad vormen de ziel van de feesten, daarom maken we een derde meer budget vrij om die activiteiten te ondersteunen. We beogen een goed evenwicht tussen de kwaliteitsvolle jarenlange tradities en nieuwe initiatieven die het aanbod verruimen en versterken.'

Annelies Storms, schepen van Evenementen en Feesten

Beoordeling

De subsidie vormt een hefboom om initiatieven te realiseren. Organisatoren kunnen tot 7.500 euro steun krijgen van de Stad Gent. De inhoudelijke kwaliteit van het project primeert, en wordt beoordeeld door een zeskoppige jury. Drie leden van de jury zullen vertegenwoordigers zijn van de betrokken diensten van de Stad Gent. De drie andere leden zullen externe experten zijn.

 

De mate waarin het project een eigen creatie is en de mate waarin de activiteit vernieuwend en laagdrempelig is, zijn belangrijke criteria bij de beoordeling van de aanvragen. Ook het Gentse karakter van het project en de diversiteit van het beoogde publiek spelen mee. Tot slot worden ook de financiële haalbaarheid en de mate van samenwerking met andere Gentse actoren in rekening gebracht.

Praktisch

Aanvragen verlopen eenvoudig en eenvormig via een administratief licht aanvraagformulier. Voor de editie van 2020 moeten de aanvragen uiterlijk op 14 april ingediend zijn. De komende jaren ligt de uiterlijke aanvraagdatum op 1 maart, zodat de organisatoren ruim op tijd op de hoogte zijn van het toegekende subsidiebedrag.

 

Alle informatie over het subsidiereglement zal na goedkeuring door de gemeenteraad van maart online beschikbaar zijn. Organisatoren die bij de vorige editie een subsidieaanvraag indienden, worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Om de beoogde vernieuwing alle kansen te geven, worden de Jeugddienst en jongerenorganisaties ingeschakeld om jongeren te bereiken.

 

Contact

  • Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent                                                          

Bevoegd

  • Medium square annelies storms

    Annelies Storms

    Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.