Nu ook peter gevonden voor grafmonument van Jan Frans Willems

349150 jfwillems f5f511 large 1583838253

Het Willemsfonds neemt de grafconcessie op zich van het graf van Jan Frans Willems, aan wie het fonds zijn naam ontleent. Het Willemsfonds zal onderzoeken of het een bijdrage kan leveren om het grafmonument te herstellen. De Stad Gent heeft intussen al 35 peterschappen afgesloten met verenigingen en burgers.

Red een graf

Het onderhoud en herstel van het monumentale erfgoed op de Gentse begraafplaatsen is een prioriteit en vraagt heel wat middelen. Sinds 2015 kunnen burgers en verenigingen via het project 'Red een graf' de zorg en/of het herstel van een monumentaal graf op zich nemen. De Stad Gent sloot ondertussen al 35 peterschappen af. Het Willemsfonds neemt nu het graf van Jan Frans Willems (1793-1846), aan wie het fonds zijn naam ontleent, onder zijn hoede en zal ook onderzoeken of het een bijdrage kan leveren aan het herstel van het grafmonument. Het graf van Jan Frans Willems bevindt zich op de begraafplaats van Sint-Amandsberg. De exacte locatie vind je op het kaartje.

Waardevol funerair erfgoed

De Stad Gent is blij met het engagement van het Willemsfonds. Heel wat organisaties gingen het Willemsfonds al voor, zoals de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Vrienden van het Archief Gent, het Sint-Janscollege, Curieus Gent-Oost, het Herdenkingscomité Karel Van de Woestyne, de Vrienden van de Zuiderbegraafplaats, enzovoort.

'Ons funerair erfgoed raakt veel bezoekers van onze begraafplaatsen. We zijn al onze peters en meters dan ook bijzonder dankbaar dat zij zich willen engageren om de zorg voor een graf van een historisch of verdienstelijk persoon op zich te nemen. Zo dragen we samen zorg voor ons funerair erfgoed.'

Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Begraafplaatsen zijn spiegels van onze geschiedenis. Gent telt 18 begraafplaatsen waarvan er nog 17 actief zijn. Goed voor meer dan 80.000 grafpercelen waaronder heel wat monumentale graven. Vooral de 3 grote begraafplaatsen (Westerbegraafplaats, Sint-Amandsberg en Gentbrugge) bevatten heel wat waardevol funerair erfgoed.

Contact

Bevoegd

  • Medium square mieke van hecke

    Mieke Van Hecke

    Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.