Nu ook peter gevonden voor grafmonument van Jan Frans Willems

JFWillems.PNG
  • PNG
JFWillems.PNG

Het Willemsfonds neemt de grafconcessie op zich van het graf van Jan Frans Willems, aan wie het fonds zijn naam ontleent. Het Willemsfonds zal onderzoeken of het een bijdrage kan leveren om het grafmonument te herstellen. De Stad Gent heeft intussen al 35 peterschappen afgesloten met verenigingen en burgers.

Red een graf

Het onderhoud en herstel van het monumentale erfgoed op de Gentse begraafplaatsen is een prioriteit en vraagt heel wat middelen. Sinds 2015 kunnen burgers en verenigingen via het project 'Red een graf' de zorg en/of het herstel van een monumentaal graf op zich nemen. De Stad Gent sloot ondertussen al 35 peterschappen af. Het Willemsfonds neemt nu het graf van Jan Frans Willems (1793-1846), aan wie het fonds zijn naam ontleent, onder zijn hoede en zal ook onderzoeken of het een bijdrage kan leveren aan het herstel van het grafmonument. Het graf van Jan Frans Willems bevindt zich op de begraafplaats van Sint-Amandsberg. De exacte locatie vind je op het kaartje.

  • png

Waardevol funerair erfgoed

De Stad Gent is blij met het engagement van het Willemsfonds. Heel wat organisaties gingen het Willemsfonds al voor, zoals de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Vrienden van het Archief Gent, het Sint-Janscollege, Curieus Gent-Oost, het Herdenkingscomité Karel Van de Woestyne, de Vrienden van de Zuiderbegraafplaats, enzovoort.

'Ons funerair erfgoed raakt veel bezoekers van onze begraafplaatsen. We zijn al onze peters en meters dan ook bijzonder dankbaar dat zij zich willen engageren om de zorg voor een graf van een historisch of verdienstelijk persoon op zich te nemen. Zo dragen we samen zorg voor ons funerair erfgoed.' Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Begraafplaatsen zijn spiegels van onze geschiedenis. Gent telt 18 begraafplaatsen waarvan er nog 17 actief zijn. Goed voor meer dan 80.000 grafpercelen waaronder heel wat monumentale graven. Vooral de 3 grote begraafplaatsen (Westerbegraafplaats, Sint-Amandsberg en Gentbrugge) bevatten heel wat waardevol funerair erfgoed.

Favicon for stad.gent Vraag hier het peter- of meterschap van een graf aan stad.gent

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL