Stad Gent neemt extra maatregelen voor bestrijding coronavirus

349930 stad%20gent%20coronavirus%20update e7f899 large 1584030169

In belang van de volksgezondheid neemt Stad Gent een reeks extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het gaat onder meer om een verbod op evenementen, manifestaties, markten, foren en ambulante handel op privaat en het openbaar domein, alsook publieke bijeenkomsten in vrijetijdsinrichtingen (bibliotheken, musea, sportinrichtingen,…) en dit voorlopig tot en met 31 maart.

Concreet gaat het om volgende maatregelen:

1. Stad Gent legt een verbod op tot evenementen, manifestaties, markten, foren en ambulante handel op privaat en het openbaar domein. Het gaat zowel om eigen evenementen van Stad Gent als private evenementen. Handel en horeca waar geen evenementen plaatsvinden worden niet gevat door dit besluit.

 

2. De eigen dienstverlening van Stad Gent wordt beperkt tot het essentiële. Loketten blijven open, afspraken gebeuren maximaal op afspraak en waar kan verloopt de dienstverlening telefonisch of per mail. Er worden extra voorzorgsmaatregelen genomen om de afstand met en tussen de bezoekers te bewaren.

Conform de richtlijnen van de hogere overheden blijven scholen en kinderopvang open. Alle dienstverlening op vlak van zorg blijft behouden. De reeds genomen maatregelen zoals de sluiting van de lokale dienstencentra en het bezoekverbod voor woonzorgcentra blijven gelden. De Open Huizen waar senioren samenkomen gaan dicht naar analogie met de sluiting van de lokale dienstencentra.

 

3. Alle vrijetijdsactiviteiten worden opgeschort vanaf vrijdag 13 maart. Het gaat onder meer om musea, zwembaden, sporthallen, markten, foren, ambulante handel en bibliotheken.

 

Al deze maatregelen worden genomen vanaf vrijdag 13 maart tot en met dinsdag 31 maart, en zijn in afwachting van verdere beslissingen van de hogere overheid. In de komende uren worden deze maatregelen verder geconcretiseerd.

'We nemen deze maatregelen uit voorzorg, in het belang van onze gezondheid. We begrijpen dat dit een grote impact heeft, maar we hebben nood aan duidelijke beslissingen. We danken de Gentenaars voor hun begrip en hun verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus mee tegen te gaan. We moeten hier samen door.'

Mathias De Clercq, burgemeester

Stad Gent volgt de situatie op de voet op en zal bijsturen waar en wanneer nodig. Morgen volgt een nieuwe communicatie. Burgers en organisaties kunnen met vragen over de lokale maatregelen terecht bij Gentinfo: 09 210 10 10 - gentinfo@stad.gent

Persinformatie

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.