Aanmeldingsperiode secundair onderwijs start vandaag

350485 inschrijvendef1 c1dbcc original 1584948171

De coronacrisis heeft voorlopig geen invloed op de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs in Gent. Die start vandaag, op 23 maart 2020, en loopt normaal tot 22 april 2020, maar het Lokaal Overleg Platform Onderwijs (LOP) overweegt een verlenging. Ook wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om iedereen, ook wie minder toegang heeft tot digitale media en tools, de kans te geven goed geïnformeerd en op tijd aan te melden. 

Ouders van kinderen die volgend schooljaar de overstap maken van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, kunnen hun kinderen digitaal aanmelden vanaf maandag 23 maart 2020 om 12 uur ’s middags via meldjeaansecundair.gent. Het tijdstip van aanmelden heeft geen impact, zolang het maar binnen de voorziene periode gebeurt. De normale deadline was woensdag 22 april 2020 om 12 uur ’s middags, maar het LOP overweegt om de periode te verlengen.

Extra maatregelen

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben meerdere scholen hun infomoment moeten annuleren. Ook is het voor basisscholen in deze bijzondere omstandigheden niet gemakkelijk om ouders individuele ondersteuning te bieden bij de aanmelding. De Stad Gent bekijkt nu waar er extra ondersteuning nodig is.

'We bekijken samen met het Lokaal Overleg Platform welke maatregelen nodig zijn om iedereen – met name ook wie minder toegang heeft tot digitale media en tools – de kans te geven goed geïnformeerd en op tijd aan te melden. '

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voorlopig blijft de einddatum van de aanmeldingsperiode 22 april 2020. Als de periode eventueel zou verlengd worden, brengt de Stad Gent de ouders en scholen op de hoogte. Ouders die in deze fase meer informatie willen, raadplegen best de websites van de scholen of bellen de secundaire scholen zelf. Uiteraard kunnen mensen met vragen ook terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 of op www.aanmeldensecundairescholen.gent.

99% krijgt school van eerste keuze

Alle Gentse secundaire scholen en ook een aantal secundaire scholen in naburige gemeenten (Melle, Evergem, Lochristi, Merelbeke, Zelzate, Wachtebeke) gebruiken het aanmeldingssysteem. Vorig jaar meldden in totaal 4.449 kinderen aan. Slechts 41 leerlingen kregen aanvankelijk geen 'ticket'. Ook voor hen werd snel een plek gevonden en uiteindelijk kreeg 99% van de aangemelde jongeren een ticket voor een school van eerste keuze.

'Een secundaire school kiezen is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. We willen via dit digitale aanmeldingssysteem zoveel mogelijk kinderen een kwaliteitsvolle start bieden op 1 september. We streven daarbij naar gelijke onderwijskansen van elk kind in Gent.'

Elisabeth De Schauwer, voorzitster LOP Secundair Onderwijs Gent

Aanmelden kan zowel voor scholen met 1A (getuigschrift basisonderwijs) als met 1B (geen getuigschrift basisonderwijs) en voor het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, zowel 1A als 1B. Voor alle andere leerjaren of onderwijsvormen is aanmelden niet mogelijk: daarvoor nemen ouders rechtstreeks contact op met de gekozen secundaire school.

Contact

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.