Nieuw zorghotel en 2 extra inloopcentra voor opvang daklozen

350594 sportarena%20tolhuis 2dec42 large 1585056865

Ook in Sportarena Tolhuis werd een extra inloopcentrum ingericht.

De Stad Gent schakelt tijdens de coronacrisis niet alleen 3 hostels in voor de opvang van daklozen, maar brengt ook daklozen onder in een zorghotel en neemt 2 extra inloopcentra in gebruik. Zo beschikt Gent binnenkort opnieuw over 100 opvangplaatsen voor daklozen, zowel ’s nachts als overdag.

De opvang voor daklozen kwam vorige week sterk onder druk te staan door de social distancing-maatregelen en het uitvallen van personeel. De capaciteit van de winternachtopvang viel terug van 105 tot 65 bedden. De 2 inloopcentra die door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) worden uitgebaat, konden door personeelstekort niet openen. Gezondheidshuis De Fontein, waar kwetsbare mensen gratis kunnen douchen en wassen, sloot de deuren. De Stad Gent heeft nu enkele oplossingen klaar.

Extra hostel en nieuw zorghotel

Om de capaciteit van de winternachtopvang opnieuw op te krikken, heeft Stad Gent een overeenkomst met 2 hostels afgesloten. Een 3de hostel kan vermoedelijk op zaterdag 28 maart 2020 in gebruik worden genomen. Vrijwilligers van het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis staan het personeel op die locatie bij.

'Wie geen kot heeft, is het eerste slachtoffer van de gezondheidscrisis, én van de noodzakelijke maatregelen om die te bedwingen. Daar moeten we oog voor hebben. Alles is in het werk gesteld om snel opnieuw voldoende en veilige opvang te kunnen bieden aan dakloze Gentenaars. Ik loof de medewerkers, ondernemers en vrijwilligers die dat mee mogelijk maken door hun flexibiliteit en onvermoeibare werkkracht.' 

Rudy Coddens, schepen van Zorg

Daarnaast brengt Stad Gent vanaf woensdag 25 maart 2020 ook daklozen onder in een zorghotel met 16 plaatsen. Daar worden de meest kwetsbare daklozen 24 op 24 opgevangen en bijgestaan. In totaal zijn zo opnieuw 100 bedden beschikbaar. De winternachtopvang voor daklozen was voorzien tot 29 maart 2020, en wordt nu verlengd tot eind april.

In totaal 4 inloopcentra

De 2 inloopcentra die door CAW worden uitgebaat in opdracht van de Stad Gent konden door personeelstekort vorige week enkele dagen niet openen. Sinds vrijdag 20 maart 2020 zijn de centra in de Pannestraat en de Oude Houtlei (nu in het aanpalende Parnassus-gebouw) opnieuw geopend met een beperkte capaciteit. Sinds maandag 23 maart 2020 is in Sportarena Tolhuis een 3de inloopcentrum geopend met personeel van de Stad Gent. Nu De Fontein tijdelijk is weggevallen, kan in Parnassus en Sportarena Tolhuis gedoucht worden. De Stad Gent is bezig met de voorbereiding van een 4de inloopcentrum. Dat brengt de totale capaciteit op 100 opvangplaatsen, waar de reguliere capaciteit 120 bedraagt.

Contact

Bevoegd

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.