Stad Gent en Geveltuinbrigade leggen honderden gratis geveltuinen aan

352508 geveltuin fc71ef original 1587050442

De Stad Gent wil er voor de zomer van 2021 elke dag minstens één geveltuintje bij. Hiervoor werkt de Stad samen met de Geveltuinbrigade van het Gents Milieufront, die vanaf 1 mei 2020 gratis geveltuinen zal aanleggen in straten met weinig groen en in straten die worden heraangelegd.

Eén geveltuin per dag

In Gent zijn er vandaag 3.561 geveltuinen geregistreerd sinds 2012. Een groot deel kwam via de Geveltuinbrigade: in het kader van het burgerbudget legde het Gents Milieufront (GMF) in 2018 en 2019 meer dan 700 geveltuinen aan bij Gentenaars. Vanaf 1 mei 2020 steekt de Stad Gent een tandje bij. Via een subsidieovereenkomst met de Geveltuinbrigade wil de Stad er voor de zomer van 2021 elke dag minstens één geveltuintje bij in wijken waar er nu nauwelijks of geen groen is.

'De Geveltuinbrigade zal dankzij de steun van de Stad Gent gratis geveltuinen kunnen aanleggen in straten waar nu geen of nauwelijks groen is. Het gaat om straten zonder bomenrijen, binnen het stadscentrum, in de woonwijken in de 19de-eeuwse gordel en de dorpskernen van de Gentse deelgemeenten. Het is de bedoeling dat er daar in 1 jaar 365 geveltuintjes bij komen, 1 per dag.'

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen  

Duurzaam signaal

Ook in straten en aan voetpaden die worden heraangelegd, worden geveltuintjes extra aangemoedigd. Tijdens de werken kan op het voetpad de nodige ruimte voorzien worden om een gratis geveltuintje aan te leggen. Bewoners worden daarover geïnformeerd per brief en tijdens infomomenten over de werken. Het aanplanten gebeurt met een bakfiets gevuld met werkmateriaal, compost en planten.

'Geveltuinen fleuren niet alleen je voorgevel op, maar ook de straat én de mensen. Elk geveltuintje is een kleine ingreep op zich, maar met enkele duizenden zijn ze een mooi gebaar en duurzaam signaal in onze stad.'

Filip Watteeuw, schepen van Openbare Werken

De subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en de Geveltuinbrigade komt aan bod op de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling en wonen op 16 april 2020, en ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad op 27 april 2020. Als de overeenkomst wordt goedgekeurd, krijgt het GMF tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2021 een subsidie van 100 euro per aangeplant geveltuintje, voor een maximumbedrag van 70.000 euro.

Wie kan een geveltuin aanleggen?

Naast de bewoners van prioritaire straten die gratis een beroep kunnen doen op de Geveltuinbrigade, kan iedereen uiteraard ook zelf een geveltuintje aanleggen. Als er op het voetpad voldoende ruimte overblijft om voorbijgangers vlot te laten passeren, kan je in Gent een geveltuintje aanleggen. Is het trottoir minder dan 2 meter breed, dan moet een doorgang van minstens 1,20 meter vrij blijven. Is het trottoir meer dan 2 meter breed, dan moet een doorgang van minstens 1,50 meter vrij blijven. Een vergunning is niet nodig, melden bij Gentinfo is voldoende. Wie vijftien buren kan optrommelen voor een gezamenlijke plantactie, kan bij de Groendienst een gratis infomoment aanvragen.

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.