Stad en moslimgemeenschap slaan handen in elkaar voor veilige ramadan

352614 991px iftar 2crop c660da original 1587388476

De islamitische vastenmaand, de ramadan, loopt dit jaar van 24 april tot 24 mei. Samen met de Vereniging van Gentse Moskeeën onderneemt het stadsbestuur actie om de ramadan met inachtneming van de coronarichtlijnen in goede banen te leiden.

Iftar enkel binnen gezin onder één dak

Voor de moslims is de ramadan een tijd van bezinning, samenhorigheid én solidariteit. Gedurende de ramadan vasten moslims van ochtendschemering tot zonsondergang. Na zonsondergang volgt traditioneel het breken van het vasten, de iftar, met familie en vrienden. De ramadan sluit af met het ramadanfeest.

 

Wegens de coronamaatregelen zal de ramadan anders dan normaal verlopen. Alle erediensten zijn verboden, de moskeeën zijn dicht. Ook familiebezoek mag niet. Het breken van het vasten mag enkel  gevierd worden binnen een gezin dat onder één dak samenwoont. De Stad Gent en de Gentse moskeeën voeren daarom samen een intensieve sensibiliserings- en informatiecampagne.

'Het stadsbestuur wenst de Gentse moslims een gezellige en veilige ramadan. Het zal niet hetzelfde zijn als anders, maar we hopen dat alle Gentse moslims ondanks de maatregelen van social distancing een betekenisvolle periode kunnen beleven. Ik dank de Vereniging van Gentse Moskeeën voor het constructief en vruchtbaar overleg.'

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Video, flyers en brieven

Een meertalige videoboodschap en een meertalige flyer met richtlijnen (in het Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch, Bulgaars en Dari) worden breed verspreid binnen de Gentse moslimgemeenschap. Dat gebeurt zowel via stedelijke diensten en kanalen als via het netwerk van de moskeeën zelf. De flyer zal ook bezorgd worden in de talrijke buurtwinkels die tijdens de ramadan druk bezocht worden. De winkeliers zelf krijgen ook een brief met tips over hoe ze hun winkel kunnen inrichten en hoe ze moeten omgaan met klanten om de coronamaatregelen te respecteren.

'Het is een uitzonderlijke tijd, met uitzonderlijke maatregelen. Het blijft belangrijk dat we zo weinig mogelijk mensen ontmoeten en zoveel mogelijk afstand bewaren. De moslimgemeenschap heeft zich in deze crisis al vaak van haar beste kant laten zien. Ik reken erop dat ze dit in de periode van de ramadan ook zal doen.'

Mathias De Clercq, burgemeester

Politie biedt ondersteuning

Op vraag van de Vereniging van Gentse Moskeeën zullen de gemeenschapswachten en de politie aan buurtwinkels mee over de goeie gang van zaken waken tijdens de ramadan, door een verhoogde aanwezigheid op de drukste winkelassen. Het stadsbestuur onderzoekt of ze daarbij kunnen bijgestaan worden door vrijwillige stewards.

Tot slot, heel wat moskeeën organiseren tijdens de ramadan collectieve iftars waar kwetsbare groepen bij aansluiten. Ook dat kan in de huidige omstandigheden niet. De moskeeën werken alternatieven uit in de vorm van afhaalvoedselpakketten. Dat zal gebeuren in nauwe samenspraak met de Stad.

Hqdefault

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Betrokken

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.