Aantal Gentenaars dat kiest voor deelgemeenten blijft groeien

352641 stadgentcrop 2dc017 large 1587391799

Gent blijft nieuwe inwoners aantrekken. De Gentse bevolkingsregisters klokten op 31 december 2019 af op 263.621 inwoners. Dat is een stijging van 2.146 inwoners of ongeveer 0,8% ten opzichte van 2018. De stijging ligt in de lijn van voorgaande jaren. Het aantal Gentenaars dat kiest voor de deelgemeenten blijft groeien.

Lief en leed

3.089 baby’s zagen in 2019 het levenslicht in Gent, dat zijn er 60 minder dan vorig jaar. De gemiddelde leeftijd van Gentse moeders bij de geboorte bedraagt 31 jaar, dat is 2,5 jaar jonger dan het nationale gemiddelde. Gent betreurde echter ook 2.320 overlijdens. De geboortes en overlijdens kennen beiden een dalende trend, waarbij het aantal geboortes iets sneller daalt dan het aantal overlijdens. Dat betekent dat de natuurlijke groei in onze stad afneemt.

 

Zowel het aantal huwelijken (1.159) als het aantal echtscheidingen (492) steeg dit jaar. Meer koppels gingen wettelijk samenwonen (1.317).

Groeiende deelgemeenten

Gent kent ongeveer een gelijke verdeling tussen het aantal inwoners in Gent-Centrum (50,46%) en in de deelgemeenten (49,54%). De afgelopen tien jaar zagen we een toename van 20.466 inwoners of 8,4% van het bevolkingscijfer van onze stad.

Bekeken over deze periode van 10 jaar is de groei van het aantal inwoners in Gent-Centrum (+7,7%) evenwel kleiner dan in deelgemeenten zoals Wondelgem (+23,5%), Afsnee (+17,5%) en Oostakker (+12,4%), die de afgelopen 10 jaar een forse groei kenden.

'Het aantal Gentenaars dat kiest voor de deelgemeenten en de wijken buiten het centrum blijft groeien. Het is belangrijk dat we onze dienstverlening afstemmen op de noden van de Gentenaar. We zullen de komende jaren dan ook sterker inzetten op onze wijkkantoren, zodat we nabije dienstverlening voorzien voor alle inwoners.'

Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken

Mensen die in Gent-Centrum wonen, verhuizen meestal binnen het centrum zelf (9.477), gevolgd door verhuizingen naar Sint-Amandsberg (803), Wondelgem (633) en Gentbrugge (690). Nieuwe inwoners settelen zich meestal in Gent-Centrum (75,01%), Sint-Amandsberg (5,10%) en Gentbrugge (4,38%).

Contact

Bevoegd

  • Medium square mieke van hecke

    Mieke Van Hecke

    Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.