Vrijwilligers maken leerlingen online wegwijs op digitale leerplatformen

353804 computerhuiswerk1 704029 large 1588165336

Door de coronamaatregelen krijgen leerlingen veel schooltaken via online leerplatformen, en dat is voor velen niet altijd even makkelijk. Vrijwilligers van het project ‘Hulp bij huiswerk op de computer’ zullen leerlingen nu online wegwijs maken op die platformen. Vrijwilligers kunnen zich nog altijd melden.

Tijdelijk project

Sinds begin 2018 organiseert de Stad Gent op vaste locaties en tijdstippen studieondersteuning rond digitaal leren, bedoeld voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Nu deze sessies door de coronamaatregelen niet doorgaan, vormt de Stad Gent het project tijdelijk om tot een online ondersteuningsaanbod bij schoolwerk. De bedoeling is om leerlingen zelfredzamer te maken in een digitale studieomgeving. Daarnaast krijgen leerlingen ook ondersteuning bij de planning van hun schoolwerk.

'Voor ondersteuning kunnen leerlingen in kwetsbare situaties momenteel niet meer terecht bij de vrijwilligers in de bibliotheek of elders. Die vrijwilligers slaan daarom de handen in elkaar om ook online de nodige hulp te bieden. Naast begeleiding en wegwijs bij digitaal schoolwerk kunnen de leerlingen ook hulp krijgen bij het opstellen van een planning of het aanbrengen van structuur in de taken.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Hoe werkt het?

Scholen, brugfiguren, CLB of welzijnsorganisaties kunnen leerlingen aanmelden via digitaal.huiswerk@stad.gent. Vervolgens maken medewerkers van Bibliotheek De Krook en Onderwijscentrum Gent een match tussen leerling en vrijwilliger. De vrijwilliger contacteert daarna de ouders en/of de leerling en de leraar om een inschatting te maken van de noden van de leerling. De vrijwilliger heeft dan online minstens wekelijks en maximaal één keer per dag contact met de leerling. Voor vakinhoudelijke vragen kan de leerling bij de leraars terecht. Als de leerling zelfstandig verder kan, stopt de begeleiding.

'We weten dat ondersteuning bij het studeren werkt. Ik zag al heel veel mooie initiatieven en ook dit is opnieuw een mooi project dat het verschil kan maken. Een kleine geste van de vrijwilliger zorgt voor een grote impact bij de leerlingen.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Vrijwilligers gezocht

Hoewel heel wat vrijwilligers van het oorspronkelijke project bereid zijn zich ook voor dit tijdelijke project in te zetten, doen de initiatiefnemers ook een oproep. De nood is immers groot en de aanmeldingen stromen binnen. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich opgeven via digitaal.huiswerk@stad.gent.

Het project is een samenwerking van Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook en Digitaal.Talent@Gent/Digipolis, in samenwerking met de erkende studieondersteuningsinitiatieven Kompanjon vzw en Uilenspel vzw.

Boekenpakketten op maat

Bij Bibliotheek De Krook staat nog een tweede project op stapel, waarbij boekenpakketten op maat worden samengesteld voor kwetsbare gezinnen die zelf moeilijk online een keuze kunnen maken. Ze kunnen die pakketten ontlenen via de afhaaldienst.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.