88% van kleuters kan naar basisschool van eerste voorkeur

353416 schoolcrop d81b13 original 1587972327

De voorbije weken hebben ouders hun kind digitaal aangemeld voor een Gentse basisschool. Ruim 88% van de geregistreerde Gentse instappers kan volgend schooljaar starten in de school van eerste voorkeur. 97% kan naar een school in de aangegeven top 3.

97% krijgt school in top 3

Van de 1.360 Gentse aangemelde instappers, geboren in 2018, kunnen er 1.058 (78%) starten in de school van eerste voorkeur. 1.251 instappers die voorrang kregen als broer of zus of als kind van personeel, werden al in februari 2020 ingeschreven. Als die 2 groepen samengeteld worden, dan kan 88% volgend schooljaar in een basisschool van eerste voorkeur starten. Met de tweede en derde voorkeur erbij, komen we op 97%. Wie een plaats toegewezen kreeg, kan zijn kind tussen 4 en 26 mei 2020 inschrijven. De school neemt contact op met de ouders om de inschrijvingsprocedure toe te lichten.

'De coronamaatregelen hadden gelukkig geen invloed op het bereik. Dat danken we aan de grote inzet van de scholen, alle partners en het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs. Dankzij capaciteitsuitbreidingen kunnen we ook veel ouders gelukkig maken met een school van hoge voorkeur. Wie daar nog niet bij hoort, kan zich nog inschrijven in een van de 47 scholen waar wel nog plaats is.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Meer dan voldoende plaatsen

Voor de 39 Gentse aangemelde instappertjes die geen inschrijvingsticket kregen en voor de vermoedelijk 400 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment nog 599 plaatsen beschikbaar, verspreid over 47 scholen op het Gentse grondgebied. Deze tweede groep kan zich vanaf 29 mei 2020 inschrijven. Ouders kunnen binnenkort op de website van http://meldjeaanbasis.gent.be lezen hoe ze hun kind kunnen inschrijven met respect voor de coronamaatregelen. Ervaring leert dat er nog verschuivingen zullen gebeuren doordat ouders hun ticket niet verzilveren, waardoor er meer kinderen een voorkeurskeuze zullen krijgen en er nog meer vrije plaatsen zullen bijkomen.

'De aantallen aangemelde kinderen, de verhouding kansarm-kansrijk en ook het aandeel dat een school van 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de voorkeur kreeg, zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De bijzondere omstandigheden van de coronacrisis hebben weinig invloed gehad. Verschillende aanmeldpunten hebben trouwens extra inspanningen geleverd om kansarme ouders te bereiken, waarvoor onze welgemeende dank.'

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs

Alles vlot verlopen

Het is de twaalfde keer dat de Stad Gent samen met het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs werkt met een digitaal aanmeldingssysteem. Het digitale platform werd samen met de Stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld. De aanmeldingen verliepen technisch gezien vlot. Dankzij de tussentijdse opvolging was het ook mogelijk om scholen gericht aan te spreken om, indien mogelijk, uitbreidingen te voorzien in functie van de vraag. Voor de instappers werden zo, voorafgaand aan de definitieve toewijzing, nog 35 extra plaatsen voorzien in 14 scholen.

Ook in Merelbeke

Ook de 12 basisscholen uit Merelbeke namen deel. Ouders voor wie zowel scholen in Gent als scholen in Merelbeke een optie zijn, konden daardoor in één keer hun voorkeuren aangeven. Alle 121 aangemelde instappers uit Merelbeke kregen een plaats toegewezen: 108 kinderen (90%) in de school van eerste voorkeur, 10 (8%) in de school van tweede voorkeur. 6 van het totale aantal kregen een school in Gent toegewezen. Omgekeerd vonden 17 Gentse instappers een plaats in een school in Merelbeke.

De aanmeldingen voor het secundair onderwijs lopen nog tot en met 8 mei (12 uur) via deze website. Het tijdstip van aanmelding heeft geen invloed op de verdeling van vrije plaatsen.

Contact

  • Helpdesk secundair onderwijs, Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (ma - za van 8 - 19 uur)

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.