Vrijwilligers Repair Café maken gsm’s en laptops gebruiksklaar voor kwetsbare Gentenaars

353559 inzamelingsactie%20laptops af50fd large 1588072645

De Stad Gent, het Repair Café en het Gents Solidariteitsfonds slaan de handen in elkaar om zoveel mogelijk Gentenaars toegang te geven tot digitale kanalen. De Stad roept alle Gentenaars op om oude laptops, tablets en smartphones in te leveren. Vrijwilligers van het Repair Café maken die toestellen vanuit hun kot vervolgens opnieuw gebruiksklaar.

 

Een laptop, gsm of smartphone is onmisbaar in coronatijden, nu bijna alles digitaal verloopt. Maar heel wat Gentenaars hebben geen laptop of smartphone, kunnen hun toestellen niet laten herstellen of hebben momenteel geen budget om er te kopen. Uit een rondvraag van OCMW Gent, jongerenverenigingen en het Gents Solidariteitsfonds blijkt dat er nog 250 mensen nood hebben aan een toestel. 

Daarom slaan de Stad Gent, het Repair Café Gent en het Gents Solidariteitsfonds de handen in elkaar om oude laptops, tablets en smartphones te verzamelen, te herstellen en te verdelen. Ze rekenen daarvoor op de solidariteit van burgers in en buiten Gent, onder het motto 'Van burgers, voor burgers!'.

'10 vrijwilligers van het Repair Café herstellen bij hen thuis de ingezamelde laptops en smartphones. Eens klaar voor gebruik, worden ze verdeeld om kwetsbare Gentenaars toegang te geven tot digitale kanalen. Die zijn vandaag belangrijker dan ooit om onze vrije tijd anders te organiseren, voor het werk of als een manier om de eenzaamheid tegen te gaan.'

Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Wie een laptop, smartphone, tablet of pc wil doneren, kan dit aangeven via de website van het Solidariteitsfonds, en het toestel afgeven bij één van de 5 inleverpunten. De ingeleverde toestellen worden nagekeken en bruikbaar gemaakt door vrijwilligers van Repair Café Gent. De toestellen worden uit elkaar gehaald, er wordt nieuwe software op geïnstalleerd of de onderdelen worden verzameld om nieuwe toestellen samen te stellen. OCMW-medewerkers, het Gents Solidariteitsfonds en Buurtwerkers zorgen ervoor dat de toestellen terechtkomen bij wie er nood aan heeft.

Al meer dan 800 laptops en tablets verdeeld

Dankzij de inspanningen van de Vlaamse overheid, de Stad Gent en het Gentse Repair Café konden al meer dan 800 Gentenaars die dringend een laptop of gsm nodig hadden geholpen worden. Zo kon het stadsbestuur ingaan op alle 680 aanvragen voor laptops vanuit het lager onderwijs. Eerder werden door de Stad ook al 43 toestellen bezorgd aan ouderen in woonzorgcentra en 60 toestellen ter beschikking gesteld aan andere kwetsbare groepen. Vrijwilligers van de Repair Cafés verzamelden al een 60-tal toestellen, waarvan er 36 gerepareerd en verdeeld zijn.

Contact

 

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.